ČASOPIS “ČAKAVSKA RIČ” BR.1-2 2008 (Polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi)

grupa autora 2008. (220 str.) — Lingvistika Cijena: 50 kn redovni popust od 10% Dodaj u košaricu

SADRŽAJ:
Znanstveni članci
JOŠKO BOŽANIĆ: Komiški dikcionar – B; str. 5
JOSIP LISAC: Dalibor Brozović i Zadarska rič; str. 91
SANJA VULIĆ: Čista složena tvorba imenica u gradiščansko hrvatskim idiomima; str. 97
JOSIP MILETIĆ: Fonološke i osnovne morfološke značajke govora Ražanca; str. 113
SILVANA VRANIĆ i MIRJANA CRNIĆ: Iz fonologije govora Mrkoplja; str. 119
EDO JURAGA Nazivi riba u Jezerima na otoku Murteru; str.133
SILVANA VRANIĆ i SANJA VULIĆ:  Grobnički govori u svjetlu novijih istraživanja; str. 145
JOŠKO KOVAČIĆ: Prilozi za Martina Benetovića; str. 159
Literarni tekstovi
JOŠKO BOŽANIĆ: Pohvala falkuši, sonetni vijenac; str.191
Osvrti i prikazi
MIRA MENAC-MIHALIĆ:  11. znanstveni skup o hrvatskim dijalektima (Zagreb 15.-17.05.2008.); str. 201
SANJA VULIĆ: 0 ogulinsko-modruškom kraju s različitih aspekata (Hrvoje Salopek: 0gulinsko-modruški radovi); str. 204
SANJA VULIĆ: Kostrena u prošlosti i sadašnjosti (Život, kultura i povijest Kostrene, zbornik, ur. Silvana Vranić): str.208
TANJA BREŠAN: Novi dosezi onomastike (Živko Bjelanović: Onomastičke teme); str. 211
JOŠKO BOŽANIĆ: Nova toponomastička monografija Centra za jadranska onomastička istraživanja – Toponimija otoka Ugljana; str. 214
In memoriam
Joško Božanić: Plačem jer je daleko (In memoriam Anatoliju Kudrjavcevu); str. 217