ČASOPIS ČAKAVSKA RIČ 1-2 2021

grupa autora 2021. (224 str.) — Lingvistika Cijena: € 6,64 redovni popust od 10% Dodaj u košaricu

Sadržaj:
Joško Božanić: Sto godina od rođenja velikog hrvatskog romanista akademika Vojmira Vinje (1921. – 2007.); str. 3
Znanstveni radovi:
Ante Jurić, Ivan Pažanin: Leksik obalne toponimije trogirskog akvatorija / Lexicon of the Coastal Toponymy of the Archipel of Trogir / Lessico della toponimia costiera dell’acquatorio di Trogir; str. 9
Filip Galović i Marijana Togonal: Šjora Vinka gre u spizu: Govor grada Splita u kratkim pričama Dunje Kalilić Šjora Vinka gre u spizu: Local Dialect Of Split In Dunja Kalilić’s Short Stories  / Šjora Vinka gre u spizu: La parlata della città di Spalato nei racconti brevi di Dunja Kalilić; str. 51
Petra Božanić: Morfološke i sintagmatske specifičnosti vokativnih obilježja splitske čakavštine 20. stoljeća / Morphological and Syntagmatic Specifics of Vocative / Features in the Chakavian Split Speech of the 20th Century / Specifiche morfologiche e sintagmatiche di vocativo nel dialetto ciacavo di Spalato del XX secolo; str. 85
Antonio Škarić: O frazeologiji mjesnoga govora Lopara / Phraseology of the Lopar Local Idiom / Sulla fraseologia della parlata locale di Lopar; str. 115Književni prilozi
Radovan Tadej: Besede krstijanske i nigdanje; str. 141
Duško Geić: Ništo versih po trogirsku; str. 161
Prijevod
Siniša Vuković: Pisma nada sviman pisman; str. 167
Osvrti i prikazi
Siniša Vuković: Zvončanost poezije Joška Božanića (u povodu 40. obljetnice čakavske zbirke Peruśće besid, 1981.); str. 197
Joško Božanić: O čudu velikih rječnika malih govora (Filip Galović i Pavle Valerijev Rječnik mjesta Ložišća na otoku Braču, Zagreb 2021.); str. 208
Anica Serdarević: Šime Lisica Kitov, More ljubavi (Zadar 2021.); str.213
Jadranka Vejmelka, Marijana Tomić i Ivica Vigato: Prikaz knjige Bibliografija radova o otoku Silbi autora Ivana Boškovića i Helene Novak Penge u izdanju naklade Bošković; str. 215
In memoriam
Josip Lisac: Tomislav Meštrić (1931. – 2021.); str. 221

UREDNIŠTVO: JOŠKO BOŽANIĆ, FILIP GALOVIĆ, JANNEKE KALSBEEK, JOSIP LISAC, LJUDMILA MINDOVA, MARIJANA TOMELIĆ-ĆURLIN, SANJA VULIĆ, WIESŁAV BORYŚ

ISSN 0350-7831
UDK 800.87