Uprava

Književni krug Split je udruga kulturnih radnika, znanstvenika, književnika i ostalih umjetnika osnovana u svrhu proučavanja i objavljivanja hrvatske kulturne pisane baštine, poticanja stvaralačkog rada na području književnosti, znanosti i umjetnosti. U okviru svoje nakladničke djelatnosti izdaje djela relevantna za znanost, kulturu, književnost i umjetnost, među njima pisane spomenike civilizacije i duhovnosti u Hrvata: misale, evanđelistare, lekcionare, brevijare i sl. , zatim diplomatarije i srednjovjekovne statute naših primorskih gradova i otoka, književna djela iz naše prošlosti kao i suvremenih autora.
Udruga nije osnovana radi stjecanja dobiti za svoje članove: predsjednik, članovi uredništava, Upravnog odbora i kolegija dragovoljno sudjeluju u radu tih tijela i za svoj trud ne primaju novčanu naknadu. Prihodi koje udruga ostvaruje izdavačkom djelatnošću koriste se isključivo za tiskanje novih knjiga, podmirenje troškova udruge te održavanje kulturnih manifestacija i znanstvenih skupova.

Predsjednik: akademik Nenad Cambi
Podpredsjednici : Ivan Mimica i Marko Trogrlić

Upravni odbor
Ivo Babić
Vesna Barić Punda
Joško Belamarić
Goran Borčić
Joško Božanić
Nenad Cambj
Arsen Duplančić
Katarina Hraste
Marko Ivkošić
Petar Jakelić
Branko Jozić
Vanja Kovačić
Bratislav Lučin
Ivan Mimica
Ivo Osibov
Don Mladen Parlov
Željko Radić
Radoslav Tomić
Marko Trogrlić
Josip Vrandečić
 
Nadzorni odbor:  
Šime Pilić
Miroslav Katić
Ivana Prijatelj Pavičić