Dani Hvarskoga kazališta

Znanstveni skup Dani Hvarskoga kazališta, pokrenut 1974. inicijativom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, današnjega Književnog kruga Split, Filozofskoga fakulteta u Zadru te grada Hvara, jedinstvena je nacionalna manifestacija u okviru koje se već više od pet desetljeća sustavno proučavaju hrvatska književnost i kazalište.  Pod zaštitnim znakom zgrade hvarskoga kazališta otvorene 1612. godine, toga prvog komunalnog teatra u Europi, hrvatski i europski povjesničari književnosti i teatrolozi svakoga svibnja iznose nove spoznaje iz širokoga područja svojih specijalnosti.
Prvih dvanaest znanstvenih i kazališnih susreta bilo je posvećeno isljučivo teatrološkim temama, potom je skup nekoliko godina bio usredotočen na mnografske interpretacije pojedinih autora iz starije hrvatske književnosti, a u novijem se razdoblju prišlo sustavnim analizama stilskih razdoblja u razvitku nacionalne književnosti i kazališta.
Znanstvena izlaganja i rasprave prate kazališne predstave koje, u skladu s mogućnostima, komplementarno nadopunjavaju književnopovijesna i teatrološka istraživanja.
Zbornici Dana Hvarskoga kazališta koji donose integralne tekstove priopćenja podnijetih u okviru znanstvenih skupova, tvore danas nezaobilaznu i stoga često iscrpno citiranu riznicu građe, studija i rasprava za proučavanje hrvatske književnosti i kazališta.

Zbornici DHK dostupni su na Portalu znanstvenih časopisa RH “Hrčak