ČASOPIS ČAKAVSKA RIČ 1-2 2020

grupa autora 2020. (172 str.) — Lingvistika Cijena: € 6,64 redovni popust od 10% Dodaj u košaricu

SADRŽAJ:

Joško Božanić: Poziv suradnicima Čakavske riči, svim hrvatskim dijalektolozima i inozemnim slavistima koji se bave istraživanjem čakavskog idioma, str. 3

Znanstveni radovi

Sanja Vulić: Tvorbeno motivirane riječi u suvremenim gradišćanskohrvatskim književnim djelima / Formation-Motivated Words in Contemporary Literary Works of Burgenland Croats / La formazione delle parole nelle opere letterarie contemporanee nel Croato di Gradišće, str. 9

Marijana Tomelić Ćurlin: Peliška kuća na Župi – prilog poznavanju leksika kunovskoga govora na poluotoku Pelješcu / Pelišac House in Župa – Contribution to the Knowledge of the Kuna Dialect of the Pelješac Peninsula / La Peliška casa – contributo alla conoscenza del lessico della parlata di Kuna sulla penisola di Pelješac, str. 33

Filip Galović: Govor Jelse na otoku Hvaru i pisanje Marice Gamulin / Local Dialect of Jelsa on the Island of Hvar and the Writings of Marica Gamulin / La parlata di Jelsa sull’isola di Hvar e la scrittura di Marica Gamulin, str. 49

Teodora Vigato: Jaslice u jednoj privatnoj kući na otoku Silbi / Nativity Scene in a House on the Island of Silba / I presepi in una casa privata sull’isola di Silba, str. 77

Alvijana Klarić: Govor Pagubica, prilog istraživanju rubnih govora buzetskoga dijalekta / The Dialect of Pagubice: Addendum to the Research of the Dialects Spoken in the Surrounding Area of Buzet / La parlata di Pagubice: contributo allo studio delle parlate limitrofe del dialetto di Buzet, str. 95

Književni prilozi

Siniša Vuković: Dva salma, najkraći i najduži (Prijevod dvaju psalama s latinske Vulgate na idiom čakavskog jezika bračkih Selaca), str. 117

Osvrti i prikazi

Lidija Bogović: Čakavština: čakavski idiom i hrvatski jezični identitet  (Zbornik radova sa znanstvenoga skupa održanoga 21. rujna 2015. u Splitu, uredila Sanja Vulić, Književni krug Split 2020.), str. 145

Eni Buljubašić: Joško Božanić, Vernakularna stilistika (Književni krug Split, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Katedra čakavskog sabora u Splitu, 2019.), str. 151

Joško Božanić: Knjiga o govorima na južnoj granici čakavskog idioma: Marijana Tomelić Čurlin  (Jezične posebnosti peljeških govora – fonologija, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, 2019.), str. 157

Filip Galović: Vrsna monografija o štokavskim ikavskim govorima Gorskoga kotara (Mirjana Crnić Novosel, Štokavski ikavski govori u Gorskome kotaru, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2019.), str. 161

ISSN 0350-7831
UDK 800.87