ČASOPIS ČAKAVSKA RIČ 1-2 2019

GRUPA AUTORA 2019. (216 str.) — Lingvistika Cijena: € 6,64 redovni popust od 10% Dodaj u košaricu

Znanstveni radovi

Sanja Vulić: Hrvatske narodne pjesme i građa iz Oštarija s jezikoslovnog aspekta / Croatian Folk Chants and the Material From Oštarije From a Linguistic Aspect / Canti popolari croati e il corpus di Oštarije da un punto di vista linguistico, str. 5

Filip Galović: Slastice u ložiškom govoru – prinos poznavanju romanizama / Traditional Pastry in the Local Dialect of Ložišće – a Contribution to the Knowledge of Neo-latinisms /

I dolci nella parlata di Ložišća – un contributo alla conoscenza dei neolatinism, str. 29

Ivana Nežić: Iz antroponimije Svetoga Lovreča Labinskoga / On the Anthroponymy of Sveti Lovreč Labinski / Dall’antroponimia di San Lorenzo d’Albona, str. 47

Ivana Eterović: Nesklonjivi particip budući u nebiblijskim izdanjima hrvatskih protestanata /

Indeclensible participle buduć(i) in non-biblical editions by Croatian Protestants / Participio indeclinabile buduć(i) nelle pubblicazioni non bibliche dei protestanti croati, str. 81

Sanja Vulić: O izabranim jezičnim zanimljivostima u djelima Splićenina Ivana Mosettiga / On the Chosen Curisities in the Works of Split’s Own Ivan Mosettig / In merito alle curiosità linguistiche nei lavori dello spalatino Ivan Mosettig, str. 97

Ivana Andrijašević: Anemonimija u govoru općine Gradac / Anemonymy in the Speech of the Municipality of Gradac / Anemonimia nella lingua parlata del comune di Gradac (Grado), str. 105

Književni prilozi

Ante Smoljan: Išćunske izreke i kratke humoreske, str. 129

Siniša Vuković: Sedan salam ol pokore (Sedam pokorničkih pjesama), str. 165

Magda Marinković: Tekstovi na govoru Milne na otoku Braču, str. 193

Osvrti i prikazi

Ivana Eterović: Novi prilog boljemu poznavanju senjske jezične povijesti (Korizmenjak, Senj, 1508., Latinična transkripcija glagoljskoga teksta, s uvodom i rječnikom, prir. Anica Nazor, NSK Zagreb i Grad Senj, 2019.), str. 201

Joško Božanić: Čakavski pištular Siniše Vukovića ((Siniša Vuković: Čakavski pištular I. (Split, 2018.); Čakavski pištular II. (Split-Selca, 2018.); Čakavski pištular III. (Split-Selca-Bol, 2018.); Čakavski pištular IV. (Split-Solin, 2019.); Čakavski pištular V. (Selca, 2019.)), str. 205

Joško Božanić: Dijalektološka monografija govora otoka Šolte  Filipa Galovića (Filip Galović, Govori otoka  Šolte, Hrvatsko katoličko sveučilište u Zagrebu i Općina Šolta, 2019.), str. 209

Upute autorima priloga za Čakavsku rič, str. 215

ISSN 0350-7831