Književni krug Split

Književni krug Split osnovala je 1979. godine skupina splitskih intelektualaca (mahom književnika i sveučilišnih profesora humanističkih struka) kao kulturnu, u prvom redu izdavačku, ustanovu kojoj je osnovna svrha objavljivanje baštine hrvatske pisane riječi i poticanje proučavanja te baštine. Uvjerenje kako kulturno naslijeđe Splita i Dalmacije svjedoči o visokim dostignućima hrvatske kulture i njezinim europskim dometima od najranijih vremena te da je ova sredina i danas jedno od hrvatskih kulturnih žarišta, potvrđuje Književni krug Split s više stotina svojih naslova, među kojima su mnogi ocijenjeni kao kapitalni izdavački pothvati.

Djelatnost Književnoga kruga Split po mnogo čemu je organski nastavak nakladničkoga i kulturnog rada koji se u Splitu odvijao već tridesetak godina prije njegova osnutka. Jasna izdavačka zamisao, postojani krug suradnika i njihov stvaralački potencijal zalogom su neprekinuta duhovnog kontinuiteta i ubuduće.

No Književni krug Split nadovezuje se i na jednu mnogo dulju tradiciju: onu humanističkih cenakula što su u 15. i 16. st. cvali u Splitu, Trogiru, Hvaru, Šibeniku, Zadru…, u kojima su se njegovala studia humanitatis i odvijala se dragocjena duhovna razmjena među humanistima koji su se okupljali da bi čitali svoja djela, razgovarali o njima i međusobno se poticali na dalji rad uzgajajući ne samo umjetnost i književnost, nego i međusobne odnose te svijest kako o pripadnosti hrvatskoj matici tako i o dioništvu u europskoj književnoj republici.

Književni krug Split danas okuplja više od stotine književnika, umjetnika i znanstvenika, poglavito iz Splita, ali i Trogira, Zadra, Zagreba i drugih gradova. Više desetaka njegovih urednika oblikuje programe uglednih nizova kao što su Sabrana djela Marka Marulića, Splitski književni krug, Knjiga Mediterana, Biblioteka znanstvenih djela, Biblioteka suvremenih pisaca i dr., ne primajući za svoj rad nikakvu materijalnu naknadu. Književni krug Split izdavač je i dvaju časopisa: Mogućnosti i Čakavske riči te godišnjaka Colloquia Maruliana. Sa osam zaposlenih djelatnika i nakladničkom produkcijom od dvadesetak i više naslova godišnje Književni krug Split primjer je kako se uz racionalnu organizaciju mogu tiskati vrijedne knjige bez potrebe da se pada u prizemnu komercijalizaciju.

Svoju djelatnost Književni krug Split zasniva na vrsnoći naslova što ulaze u godišnje programe, zahvaljujući kojima stječe novčanu potporu Poglavarstva grada Splita, Županije splitsko-dalmatinske te Ministarstva kulture i Ministarstva znanosti Republike Hrvatske. Ne treba zaboraviti dragocjenu suradnju sa zainteresiranim općinama, podršku pretplatnika i podupiratelja, te suizdavačke pothvate.

Osim kao nakladnik, Književni krug Split djeluje i kao glavni organizator kulturne manifestacije Knjiga Mediterana, koja se odvija pod visokim pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Književni krug Split suorganizator je (zajedno s HAZU i Općinom Hvar) znanstvenih skupova Dani Hvarskoga kazališta, koji se održavaju već 50 godina zaredom. Svake godine oko 22. travnja Književni krug Split priređuje okrugli stol o Marku Maruliću, u sklopu kulturne manifestacije Marulićevi dani, koju organizira niz splitskih kulturnih ustanova i društava (HNK, Matica hrvatska, ogranak Društva hrvatskih književnika, Zavod HAZU).

Osobitu pozornost Književni krug Split posvećuje objavljivanju i proučavanju djela Marka Marulića, oca hrvatske književnosti i prvoga našeg pisca svjetskoga glasa. Izdaju se Marulićeva sabrana djela, koja će obuhvatati ukupno dvadesetak svezaka, a nove spoznaje o Maruliću objavljuju se u godišnjaku Colloquia Maruliana. Napokon, 1995. godine Književni je krug, u dogovoru s Poglavarstvom grada Splita, utemeljio Marulianum, centar za proučavanje Marka Marulića, sa svrhom da sustavno istražuje Marulićev život i djelo, objavljuje tematske publikacije, promiče zanimanje za Marulića i hrvatski humanizam u zemlji i inozemstvu. U svojoj knjižnici i arhivu Marulianum prikuplja izdanja, rukopise, stručnu literaturu, likovna djela, sve što svjedoči o jednom od najvažnijih autora hrvatske književnosti – ishodišnom Marulu.

O povijesti Književnoga kruga Split (temat u Mogućnostima 7-9, 1997)