Časopisi

ISSN 2584-6817 (Online)
ISSN 0544-7267 (Tisak)

Polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi, jedini dijalektološki časopis u Hrvatskoj. Utemeljitelj, pokretač i dugogodišnji glavni urednik bio je prof. dr. Radovan Vidović, a nakon njegove smrti (1995.) uredništvo preuzima prof. dr. Joško Božanić. Časopis objavljuje znanstvene i stručne radove, priopćenja sa znanstvenih skupova, stručne članke, prikaze i osvrte, te literarne tekstove napisane ili zapisane u autentičnim govorima čakavskog narječja, opremljene autentičnom jezičnom obradom: rječnikom, akcentuacijom, tumačenjem dijalektoloških osobina teksta. Časopis je referiran u međunarodnim bazama podataka posvećenim lingvističkim istraživanjima.
Broj 1-2/2002. bio je posvećen pokretaču, a izišao je na tridesetu obljetnicu (od 1972), formiran kao znanstveni zbornik radova. Pozivu se odazvao velik broj hrvatskih dijalektologa (V. Vinja, P. Šimunović, Ž. Muljačić, J. Lisac, V. Skračić, I. Lukežić, S. Vulić) i tako pridonio svečanosti izdanja. Na kraju zbornika tiskana je bibliografija svih radova otisnutih u Čakavskoj riči od pokretanja 1972. do 2002. godine.
Brojevi Čakavske riči dostupni su na Portalu znanstvenih časopisa RH “Hrčak“.

Časopis za književnost, umjetnost i kulturne probleme, izlazi kontinuirano od 1953. godine i jedini je hrvatski časopis uz Akademijin Forum sa tako dugim stažom. Mogućnosti su uređivali književnici Živko Jeličić, Jure Franičević Pločar, Srećko Diana, Mirko Prelas, Hrvoje Čulić, Petar Opačić te znanstvenici Joško Belamarić, Igor Fisković i Bratislav Lučin. Bibliografija Mogućnosti izdana je 2004. godine a priredili su je Neda Anzulović i Čedo Čurković. Zadnjih godina časopis izlazi polugodišnje a glavna urednica je prof. dr. Katarina Dalmatin.

Mogućnosti u pdf-u dostupne su ovdje niže.

temat HORA FAROU – AGER PHARENSIS – CAMPUS SANCTI STEPHANI – STAROGRADSKO POLJE

temat: Panorama splitskog pjesništva u dvijetisućitima

temat: Rukovet za Ranka – uz stoljetnicu rođenja Ranka Marinkovića