VERNAKULARNA STILISTIKA

VERNAKULARNA STILISTIKA

JOŠKO BOŽANIĆ 2019. (268 str.) — Lingvistika Cijena: € 19,91 redovni popust od 10% ISBN 978-953-163-491-5 Dodaj u košaricu

Ova knjiga utemeljuje novu disciplinu unutar jezikoslovne kroatistike temeljenu na jezičnostilskim studijama koje sustavno pristupaju tekstovima koji nisu pisani kao literarni ali ih je “vremenska distanca recepcije poetizirala”.
Ta praznina u hrvatskoj stilistici potakla je autora da napiše knjigu koja nudi stilističku interpretaciju različitih tipova vernakularnih tekstova: pjesničkih i proznih, sinkronijskih i dijakronijskih, književnih i neknjiževnih, usmenih i pisanih. Interpretacije koje sadrži ova knjiga zamišljene su kao model za stilističko istraživanje vernakularnih tekstova koji nude još neprepoznato stilsko bogatstvo i izazov su interpretatorskom umijeću stilističara. Riječ je o djelu koje otvara raspravu o hrvatskoj vernakularnoj stilistici, dapače koje zasniva njezine istraživačke i hermeneutičke procedure tematizirajući kompleksne odnose čakavskog i kajkavskog (pa i štokavskog) dijalekta spram jezičnoga standarda.

ISBN 978-953-163-491-5