ŽELJKO RAPANIĆ: STUDIJE O RANOM SREDNJOVJEKOVLJU

Odabrani tekstovi u knjizi Studije o ranom srednjovjekovlju izvrsno oslikavaju znanstveni rad prof. Rapanića i još jednom ga potvrđuju kao jednoga od najvažnijih hrvatskih znanstvenika koji je, s različitih motrišta, vrlo temeljito i objektivno osvjetljavao predromaničko dalmatinsko umjetničko stvaralaštvo i s njim u vezi ranosrednjovjekovni kulturni pejsaž čime je za duže vrijeme zadužio hrvatsku kulturu
općenito. U knjigu nas uvodi opširan tekst priređivača i pisca predgovora, dr. Ivana
Basića, povjesničara sa splitskoga Sveučilišta, koji se već dokazao kao izvrstan
poznavalac opusa Ž. Rapanića, kada je temeljito vrednovao cijeli njegov opus te
uredio bibliografiju za zbornik Munuscula in honorem Željko Rapanić, povodom
Rapanićevog osamdesetog rođendana.