DANI HVARSKOGA KAZALIŠTA

Dani Hvarskoga kazališta održat će se po četrdeset deveti put u Hvarskoj loži od 11. do 14. svibnja 2022. Manifestaciju i prateći zbornik organiziraju Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Književni krug Split, Grad Hvar i Hvarsko pučko kazalište, a glavni je urednik zbornika akademik Boris Senker.

Tema je ovogodišnjega znanstvenog skupa: Hrvatski narodni preporod i njegovo nasljeđe.

Obnovljeno Hvarsko kazalište 2019. godine, pogled na pozornicu

Znanstveni skup će početi u četvrtak u 9 sati predstavljanjem zbornika radova s prošlogodišnjih 48. Dana Hvarskoga kazališta s temom Biografsko i autobiografsko u hrvatskoj književnosti i kazalištu. Zbornik sadrži 23 inegralna znanstvena rada podnijeta u okviru znanstvenog skupa, a u svom nizu Dani Hvarskoga kazališta tvore danas nezaobilaznu i često citiranu riznicu građe, studija i rasprava za proučavanje hrvatske književnosti i kazališta. Kvaliteta ovih zbornika je upravo misao o velikoj plodotvornosti znanstvenog dijaloga. Činjenica da se pri tome na istom poslu redovito nalaze i prokušani filološki veterani i znanstveni podmladak, samo je logična posljedica takva stanja.