ZNAKOVI IDENTITETA. Sveci zaštitnici u umjetnosti 17. i 18. stoljeća u Dalmaciji, Boki kotorskoj i Dubrovačkoj Republici

ZNAKOVI IDENTITETA. Sveci zaštitnici u umjetnosti 17. i 18. stoljeća u Dalmaciji, Boki kotorskoj i Dubrovačkoj Republici

Rasprodano RADOSLAV TOMIĆ 2021. (496 str.) — Povijest umjetnosti Cijena: € 33,18 redovni popust od 10% ISBN 978-953-163-522-6

Ova bogato opremljena knjiga pruža vrlo promišljeni uvid u veliki broj likovnih djelā i ansambala crkvenog namještaja (liturgijska oprema, oltarne cjeline, uređenja kora…) rađenih za svece zaštitnike i lokalne svece od kraja 16. do prvih desetljeća 19. stoljeća na području Dalmacije, u onim granicama kakve su bile za vrijeme Mletačke Republike. To konkretno znači da se istraživanje odnosi na područje od Krka i sjevernojadranskih otoka do Boke kotorske te na prostor samostalne Dubrovačke Republike. Riječ je, u pravilu, o remek djelima slikarstva, kiparstva i zlatarstva koja predstavljaju najveće vrijednosti nacionalne baštine i pokazuju snagu komunalnih, biskupskih i župnih zajednica na  dalmatinskoj obali ranoga novog vijeka.

            Akademik Radoslav Tomić je u ovoj knjizi, u kojoj su teze o identitetskoj vrijednosti dalmatinske likovne baštine utemeljene na odličnom poznavanju »terena«, od Krka do Kotora, ali dakako i Venecije i Veneta (radi usporedbi i tematske razlikovnosti), pružio znanstveni temelj za puno razumijevanje i vrednovanje likovnoga krajolika Dalmacije. Ova knjiga je vrsta razdjelnice u tom smislu i na području koje obrađuje, jer daje smisao pojavama koje su usporedive u različitim mjestima Dalmacije, a vezane su, kako sam autor piše, za održanje identiteta (»Tako se dalmatinski prostor premrežio svetačkim likovima koji su funkcionirali na dvije razine: sakralnoj i profanoj, objedinjujući vjersku i komunalnu zajednicu u neraskidivu cjelinu.«). Stoga u knjizi nalazimo brojne identitetske topose Dalmacije, naznačene kroz likovna djela, od slave crkvenoga naučitelja i prevoditelja sv. Jeronima, mjesnih svetaca-zaštitnika, raznih svetačkih relikvija do Gospe Sinjske i Alke pa knjiga u znanstvenom smislu svjedoči o znanstvenoj širini, nužnoj za puno razumijevanje uloge baštine u oblikovanju dalmatinskoga i pojedinih mjesnih identiteta.

            Velikog formata, na 500 stranica sa preko 400 fotografija u boji knjiga pruža uvid u vrhunsku umjetničku baštinu Dalmacije.