ZLATNA KNJIGA GRADA SPLITA , sv.I

ZLATNA KNJIGA GRADA SPLITA , sv.I

1996. (743 str.) — Srednjovjekovni statuti i kodeksi Cijena: € 13,27 (100 kn) redovni popust od 10% ISBN 953-163-056-9 Dodaj u košaricu

Zlatna knjiga grada Splita je diplomatarij, tj. zbirka službenih isprava splitske komune u razdoblju od 1420. do pada Mletačke Republike 1797. godine. Dokumenti su pisani latinskim i talijanskim jezikom, a ovdje se prvi put donose tiskom, i to u izvorniku i u usporednom hrvatskom prijevodu. Isprave koje donosi Zlatna knjiga sadržajno su bogate i raznolike: one svjedoče o događajima u vezi s predajom Splita Mlečanima 1420. g., o razvoju odnosa plemića i pučana u Splitu tijekom stoljeća, o radu organa splitske komunalne vlasti i o intervencijama središnje mletačke vlasti. Iz njih mnogo doznajemo i o odnosu Crkve i komune, o obrambenoj politici Splita i o uređenju komunalnih granica, o trgovini, gospodarstvu, prihodima i rashodima komune, pa i o prostornom i graditeljskom uređenju grada, zdravstvu, školstvu i kulturi. Zlatna knjiga, uz splitski Statut iz 1312., svjedoči o visokoj razini komunalnog života u Splitu, koji pokazuje stalnu težnju sinkroniziranosti s načelima javnog života, ljudskih prava i tržišne privrede što su vladali u zapadnoeuropskim središtima. Iako su iznimno vrijedan povijesni izvor, dokumenti iz Zlatne knjige dosad su se nedovoljno koristili, čemu je poglaviti razlog bila njihova nepristupačnost. Ovo izdanje prvi put omogućuje svakom čitatelju cjelovit pristup toj dragocjenoj zbirci te je Zlatna knjiga svakako jedan od važnijih darova što ih grad Split dobiva o svojoj 1700. obljetnici. Knjiga sadrži uvodnu studiju Antuna Cvitanića, predgovore prevoditelja i priređivača, izvorne tekstove i hrvatske prijevode svih dokumenata u kronološkom slijedu te bilješke, glosarij i kazala. Izvorni tekst su odčitali, priredili ga za tisak i preveli na hrvatski jezik Vedran Gligo i Marin Berket (latinski tekstovi) te Vladimir Rismondo i Ljerka Šimunković (talijanski tekstovi). Zbog opsežnosti građe Zlatna knjiga grada Splita tiskana je u dva sveska (prvi sadrži dokumente do 1600. godine, a drugi one od 1601. do 1797).