ZLATNA KNJIGA GRADA SPLITA, sv.II

ZLATNA KNJIGA GRADA SPLITA, sv.II

2006. (632 str.) — Srednjovjekovni statuti i kodeksi Cijena: € 13,27 (100 kn) redovni popust od 10% ISBN 953-163-161-1  Dodaj u košaricu

(priređivači: Marin Berket i Ljerka Šimunković)

Zlatna knjiga grada Splita je diplomatarij, tj. zbirka službenih isprava, odnosno njihovih prijepisa, koja sadržajem svjedoči o kontinuitetu splitske komunalne autonomije za vrijeme mletačke vladavine (1420-1797) ali i njezinu ograničavanju i preinačavanju. Zlatna knjiga, uz splitski Statut iz 1312., svjedoči o visokoj razini komunalnog života u Splitu, koji pokazuje stalnu težnju sinkroniziranosti s načelima javnog života, ljudskih prava i tržišne privrede što su vladali u zapadnoeuropskim središtima. Uz ostale povijesne izvore, ona je izvrsna podloga za proučavanje pravnog i političkog položaja splitske komune i čitave Dalmacije u sklopu Mletačke Republike.. Iako su iznimno vrijedan povijesni izvor, dokumenti iz Zlatne knjige dosad su se nedovoljno koristili, čemu je poglaviti razlog bila njihova nepristupačnost.
Prvi svezak ovog diplomatarija objavljen je 1996. godine i sadrži dokumente od godine 1420 – 1600. Ovaj, drugi svezak Zlatne knjige sadrži isprave od 1600. do 1778. godine i to gotovo sve na talijanskom jeziku uz šest njih na latinskom. Rukopis se sastoji od Predgovora, Uvodne studije, Prijevoda isprava na hrvatski jezik s Kazalom i Izvornog teksta isprava i Indice. Kako se iz samog Predgovora vidi, uložen je golem trud u rekonstrukciji nekih isprava a iz bilježaka rada doznajemo da su ispravljena i neka do danas kriva čitanja u historiografiji. Sve to doprinosi vrijednosti izdanja i govori u prilog njegova objavljivanja.

ISBN 953-163-161-1