ZAVIČAJNI ALBUM (Sabrane studije i članci)

ZAVIČAJNI ALBUM (Sabrane studije i članci)

DAVOR DOMANČIĆ 2008. (396 str.) — Povijest umjetnosti Cijena: € 6,64 redovni popust od 10% ISBN 978-953-163-312-3 Dodaj u košaricu

priredio: Joško Belamarić
U knjizi su okupljene 22 studije Davora Domančića tiskane u raznim izdanjima od 1959. do 1996. godine. Kroz čitavo to vrijeme autor je djelovao u službi zaštite spomenika kulture, zaposlen u Konzervatorskom zavodu za Dalmaciju  i bio u izravnom dodiru s vrlo različitom kulturnom  i umjetničkom baštinom istočnog Jadrana. Dobro je poznato njegovo izvrsno poznavanje terena i predani rad na zbrinjavanju i očuvanju brojnih spomenika, što je dokazao ne samo izravnim zauzimanjem oko njihove konzervacije  i pravilne restauracije, već i upućivanjem mlađih suradnika u mnoge znanstvene i stručne probleme njihova istraživanja i interpretacije. Tako su njegovi tragovi mnogo dublji nego li ih predočuju objavljeni radovi koji odreda potvrđuju kako širinu autorovih zanimanja tako i sve odlike skrupuloznoga i višestrano utemeljenog pristupa temama i zadacima kojima je posvetio svoj radni vijek.
Radovi se mogu podijeliti po sadržajima, od onih koji se bave umjetničkom topografijom, preko onih koji zadiru u proučavanje arhiva i drugih pisanih izvora, do onih koji iznose arheološka otkrića ili se usredotočuju na morfološke analize koje su urodile novim atribucijama i datacijama likovnih ostvarenja svih vrsta. Osobitu pozornost zaslužuju one o ranokrščanskim i starohrvatskim ostvarenjima a ne zaostaju ni one o figuralnom izrazu humanističkog razdoblja.
Svaki prilog D. Domančića ostaje dragocjen kao ogledalo koliko osobnog toliko i općeg uspjeha u osjetljivom rasvjetljavanju graditeljstva, kiparstva, slikarstva i umjetničkog obrta iz raznih razdoblja. Zato je i nakana za objaviljanjem ove knjige dobro došla u vremenu od kojeg se očekuje puna valorizacija likovne kulture jedne spomenički prebogate regije kao i ukupne spomeničke baštine.
Knjiga je opremljena likovnim prilozima, te Kazalima.
sunakladnik: Matica hrvatska Hvar

ISBN 978-953-163-312-3