ZAPISI ZA POVIJEST DALMACIJE

ZAPISI ZA POVIJEST DALMACIJE

IVAN KRELJANOVIĆ ALBINONI 2022. (336 str.) — Povijest Cijena: € 15,93 redovni popust od 10% ISBN 978-953-163-529-5 Dodaj u košaricu

Prevela i komentirala: Ljerka Šimunković

Ovo je prvi prijevod na hrvatski jezik povijesno-jezične rasprave Memorie per la storia della Dalmazia, od izuzetne važnosti za poznavanje povijesti Dalmacije, posebno historiografije s početka XIX. stoljeća. U iscrpnom uvodu opisan je lik i djelo dalmatinskog intelektualca, polihistorika i književnika Ivana Kreljanovića -Albinionia, koji je živio u prelomnim vremenima kada su se u kratkom roku izmijenile, mletačka, francuska i austrijska vlast. Baveći se poviješću, u svjetlu republikanskih i autonomističkih shvaćanja napisao je djelo u dva sveska koje je prevela Ljerka Šimunković Zapisi za povijest Dalmacije (1809) u kojem je istaknuo zasluge Ilira i primat Zadra nad drugim dalmatinskim gradovima te pohvalio držanje ugarskih vladara i nekih hrvatskih feudalaca prema Dalmaciji, koja je, po njemu, konačno pod Napoleonom našla sreću. Premda je djelom postavio temelje političkomu autonomizmu, njegovi kasniji ideolozi, na čelu s N. Tommaseom, osporavali su ga, jer je Dalmaciju jasno razgraničio prema apeninskim pokrajinama i negativno ocijenio tamošnju mletačku upravu, nazvavši ju »noći koja je trajala četiri stoljeća«. Kao jedan od glavnih ideologa francuske uprave u Dalmaciji, u tekstovima je i uopće javnim djelovanjem promicao dalmatinsko rodoljublje utemeljeno na prosvjetiteljskoj ideji o autonomiji, narodnosti i republikanskom poretku ilirske Dalmacije.
U ovoj knjizi briljantno je prenesen piščev stil na suvremeni hrvatski jezik, na istoj razini s drugim prijevodima prof. dr. Ljerke Šimunković, istaknute poznavateljice talijanskog jezika, posebno XIX. stojeća.