VODIČ PO HELADI

VODIČ PO HELADI

PAUZANIJA 2008. (700 str.) — Povijest Cijena: € 13,27 redovni popust od 10% ISBN 978-953-163-300-0 Dodaj u košaricu

Drugo dopunjeno izdanje
Preveo i bilješkama popratio Uroš Pasini
Pauzanije je poznati grčki putopisac i geograf iz druge polovine 2. stoljeća. Njegov opis Grčke, koji Uroš Pasini daje u prijevodu, opisuje straru Grčku onako kako ju je pisac osobno poznavao. Tako detaljnih opisa nema kod drugih grčkih pisaca pa je Pauzanije i danas  cijenjen vodič u istraživanju klasične grčke kulture i civilizacije. Djelo spada u vrela za arheologiju i povijest, posebno povijest grčke religije. S Pauzanijom su istraživači dobili i mogućnost identifikacije, mnogih očuvanih spomenika, kako izvornih grËkih originala, tako i rimskih kopija.
Prof. Uroš Pasini je afirmirani prevoditelj klasičnih tekstova. Vješto pristupa grčkim jezičnim izričajima i prevodi ih laganim hrvatskim izričajem. Poetske navode prevodi metrički. Tekst, u izvorniku težak i katkada isprekidan u prijevodu se čita zanimljivo i lagano. Grčka osobna i geografska imena prevodi u skladu s hrvatskom prevoditeljskom tradicijom. Kako se ta tradicija u posljednja desetljeća mijenjala i do danas nije dosljedno usklađena i standardizirana, u nekim jezičnim rješavanjima vrijede dvostruka pravila. Kako navedene probleme nisu rješili filolozi ne može ih se nametati ni prevoditelju. Prevoditelj se potrudio da svojim izvornim komentarima poprati vrlo vrijedan vlastiti prijevod s grčkog na hrvatski jezik.
Prvi Pasinijev prijevod Pausanija objavio je Logos 1989. godine, a ova knjiga je znantno izmjenjena i dopunjena. Priređivač je načinio mnogo poboljšica: tekst je posuvremenio u skladu s hrvatskim jezikom, opširno prokomentirao i popratio bilješkama te literaturom. Knjigu je vrijedno ponovno izdati, učiniti je dostupnom čitateljstvu, potvrditi razinu skrbi za kulturu i hrvatsku kulturnu konkurentnost među južnoslavenskim jezicima.
Knjiga je opremljena zemljovidima, ilustracijama, tumačem imena i stručnih izraza, te Kazalima.

ISBN 978-953-163-300-0