UMJETNOST ANTIKE U HRVATSKIM KRAJEVIMA

NENAD CAMBI 2020. (588 str.) — Arheologija Cijena: € 39,82 redovni popust od 10% ISBN 978-953-163-495-3 Dodaj u košaricu

Ovo je jedinstvena knjiga koja predstavlja sintezu ukupnih znanja o antičkim spomenicima u hrvatskim krajevima u kojoj je autor obuhvatio sve likovne činitelje, od arhitekture i urbanizma do numizmatike. Materijal koji je ušao u knjigu golem je i obuhvaća cijelu umjetničku baštinu na području Hrvatske od 6. stoljeća prije Krista pa do 6. stoljeća poslije Krista, od prvih, neizravnih grčkih utjecaja na istočnoj jadranskoj obali i prvih grčkih kolonija, pa sve do visokih dometa Justinijanova prolaska našom obalom. Dvanaest stoljeća jedne povijesne cjeline, jednog umjetničkog shvaćanja, dug je vremenski raspon u kojem se, na polju umjetnosti, javljaju različite amplitude kvalitete i kvantitete. U knjizi su podrobno obrađeni i recentni istraživački rezultati na lokacijama poput Narone, Salone, Nina, Ostrvice, Garduma i Burnuma, kao i fantastični podmorski nalaz skulpture mladog brončanog atlete u podmorju Malog Lošinja. Cambijeva inventura golema broja primjera urbanizma i arhitekture, svakojake vrste skulpture, javne i privatne, mozaika i slikarstva, novčarstva, keramike i primijenjene umjetnosti pokazuje kako je antička umjetnost nepovratno usmjerila kulturna kretanja na našim područjima.

Bogato ilustrirano izdanje s gotovo 600 stranica te preko 830 slika i crteža podijeljeno je na četiri dijela: Grčko razdoblje, Rimsko razdoblje, Kasnoantičko i ranokršćansko doba i Kraj antike te je upotpunjeno kronološkom tablicom najvažnijih događaja, bibliografijom, glosarijem, kazalom pojmova i stvari, kazalom osobnih imena, naroda, plemena i zemljopisnog nazivlja i opsežnim sažetkom na engleskom jeziku.

ISBN 978-953-163-495-3