ULOMAK DO ULOMKA (Prilog proučavanju keramike 13.-18.stoljeća iz Dioklecijanove palače u Splitu)

ULOMAK DO ULOMKA (Prilog proučavanju keramike 13.-18.stoljeća iz Dioklecijanove palače u Splitu)

HELGA ZGLAV-MARTINAC 2004. (212 str.) — Povijest umjetnosti Cijena: € 13,27 redovni popust od 10% ISBN 953-163-184-0 Dodaj u košaricu

Ova monografija o keramici venecijanskog perioda, zasada je prvi i jedinstveni primjerak ove vrste u hrvatskoj znanstvenoj publicistici. Ona je odličan primjer kako pristupiti proučavanju keramike, jednoga od najvažnijih i najstarijih izvora za tumačenje naše povijesti. Kompleksna zbirka keramičkih nalaza iz Dioklecijanove palače u Splitu sustavno je obrađena, dobivši konačno i na hrvatskom jeziku utanačenu terminologiju. Osobita je odlika teksta što unutar sustavne klasifikacije usitnjene građe stalno vodi računa o stilskim pretpostavkama tipova posuda kao i ornamentalnih motiva. Nedvojbeno je tome razlog dobra upućenost autorice u svu tematiku uz poznavanje literature, ali nadasve strpljiv rad na samoj muzejskoj građi koju je godinama imala na raspolaganju kao voditelj zbirke. Polazeći od toga kao povjesničar umjetnosti napisala je odličan uvid u razvoj ne samo određene grane primjenjene umjetnosti, nego i oscilacije ukusa u provincijskoj sredini otvorenoj vanjskim utjecajima po glavnim linijama likovnog promišljanja u prošlosti. Tako je dekorativni aspekt oslika raznih ocaklina postao nositeljem širih zaključaka o kulturi južnohrvatskog podneblja. Važno je dodati da stručnoj vrsnoći knjige pridonosi i umješni odabir odličnih fotografija čineći vrlo razrađen katalog građe dostupnijim i spremnijim za izravno korištenje kako u daljnjem proučavanju naše baštine tako i upućivanju javnosti u njezine inventare.