TOMA ARHIĐAKON I NJEGOVO DOBA (zbornik radova)

TOMA ARHIĐAKON I NJEGOVO DOBA (zbornik radova)

grupa autora 2004. (308 str.) — Povijest Cijena: € 6,64 redovni popust od 10% ISBN 953-163-227-8 Dodaj u košaricu

Zbornik radova sa simpozija održanog u Splitu 2000.-te godine
urednice: Mirjana Matijević-Sokol i Olga Perić
Toma Arhiđakon je najvažniji hrvatski srednjovjekovni kroničar i 800-ta obljetnica njegova rođenja je bila prigoda da se okupi veći broj stručnjaka i stvaralačkih istraživača koji su svojim referatima, svaki iz svog vidokruga, mnogostrano osvjetlili pojavu najvećega povjesnog pisca i najmarkantnije, nama poznate, intelektualne osobe hrvatskog srednjovjekovlja, prilike u kojima je živio i razvijao se, te njegovo djelo, i to ne samo ono za nas najznatnije, naime književno, nego i crkveno, političko i društveno, što je sve trajno uzidano u splitsku, a po tome i hrvatsku povijest.
U bibliografskom aparatu toga zbornika susreće se dvjestotinjak naslova rabljenih i citiranih djela. Obilno je uključena sva postojeća literatura o predmetu, a i druga koja je za taj predmet po nečem znatna.
Svi prinosi u ovom zborniku su izvorni znanstveni radovi koji donose nove spoznaje, na kraju svakog teksta je sažetak na stranom jeziku, a za cijeli zbornik  su izrađena Kazala imena i zemljopisnih naziva.