SVECI I POMORCI. Umjetnička baština pomorske tematike Dalmacije pod zaštitom svetaca

SVECI I POMORCI. Umjetnička baština pomorske tematike Dalmacije pod zaštitom svetaca

ITA PRANIČEVIĆ BOROVAC 2017. (308 str.) — Povijest umjetnosti Cijena: € 19,91 redovni popust od 10% ISBN 978-953-163-440-3 Dodaj u košaricu

Djelo Ite Praničević Borovac je posvećeno vrednovanju hrvatske pomorske baštine, obrađeni su različiti stupnjevi i vidovi očitovanja štovanja svetaca kao pomorskih zaštitnika kao što su: podizanje crkava i oltara, izrada slika, kipova, zavjetnih slika i predmeta, hodočašćenje i zavjetno darivanje crkava itd. Autorica se osvrnula se na djelovanje i ulogu bratovština pomoraca i ribara u naručivanju umjetničkih djela posvećenih svecima – pomorskim zaštitnicima. Također je nastojala odrediti koji su se kršćanski sveci štovali kao zaštitnici pomoraca na istočnojadranskom prostoru u razdoblju između kasne antike i novog vijeka. Pratila je pojavu, razvoj i trajanje pojedinih pomorskih kultova i njihov odraz u sakralnim likovnim umjetnostima i sakralnom graditeljstvu Dalmacije između IV. i XIX. st.

Budući da se obrađuju raznovrsna likovna ostvarenja od arhitekture, slikarstva i kiparstva do nekoć nekonvencionalnih likovnih fenomena poput grafita, te s obzirom na činjenicu da su neka djela karakteristična za pojedino povijesno-umjetničko razdoblje, a u drugim se epohama ne pojavljuju (barem ne u istom obliku kao ni intenzitetu) onda su i metode rada različite i prilagođene građi koja se obrađuje. Važno je naglasiti da se radi o odabiru onih ostvarenja iz golemog opusa likovne baštine koja su za ovu temu najizravnije vezana.

Knjiga je opremljema bogatim likovnim prilozima: crtežima, fotografijama, te Kazalima.

ISBN 978-953-163-440-3