STUDIJE O SPLITSKOM EVANGELIJARU

STUDIJE O SPLITSKOM EVANGELIJARU

grupa autora 2019. (316 str.) — Srednjovjekovni statuti i kodeksi Cijena: € 19,91 redovni popust od 10% ISBN 978-953-163-486-1 Dodaj u košaricu

Izbor rasprava, studija i članaka o Splitskom evangelijaru (Evangeliarium Spalatense), najstarijoj i najuglednijoj rukopisnoj knjizi Splitske crkve, točnije drevnom latinskom biblijskom kodeksu, treći je i završni svezak trodjelne cjeline posvećene tom dragocjenom djelu, ostvaren u okviru izdavačkog projekta Književnog kruga i Nadbiskupije splitsko-makarske.

Knjiga sadrži deset studija (I. Dević, W. A. Neumann, V. Novak, D. Kniewald, V. Popović, V. Saxer, R. Katičić, N. Cambi i M. Matijević-Sokol) koje su u dugom razdoblju, od pronalaska, koncem 19. stoljeća i prve objave, pa sve do recentnog doba objavljivane u domaćoj stručnoj i znanstvenoj periodici, raznim časopisima i zbornicima, kao i teže dostupnoj inozemnoj literaturi i usko stručnim časopisima. Osim na hrvatskom jeziku, tu su se također našli i prilozi tiskani na talijanskom, njemačkom i francuskom jeziku. Zbog lakšeg korištenja, radovi su prevedeni na hrvatski jezik kako bi se prevladale postojeće jezične, ali i bibliotekarske zapreke u dostupnosti objavljene građe, a čitatelju olakšalo njeno korištenje. Ukratko, glavna svrha radova integriranih u ovu knjigu bila je da se prvi put na hrvatskom jeziku i na jednom mjestu objedine, prevedu i učine dostupnim u zaokruženom opsegu tekstovi o Evangelijaru raspršeni po literaturi. Štoviše, da se načini stanovito monografsko izdanje o višeznačenjskoj problematici i važnosti tog biblijskog kodeksa bez ulaženja u meritum ocjene pojedinog od prezentiranih radova.

ISBN 978-953-163-486-1