STUDIJE O RANOM SREDNJOVJEKOVLJU

STUDIJE O RANOM SREDNJOVJEKOVLJU

ŽELJKO RAPANIĆ 2022. (684 str.) — Povijest Cijena: € 19,91 redovni popust od 10% ISBN 978-953-163-527-1 Dodaj u košaricu

U ovoj se knjizi objavljuje osamnaest radova prof. Rapanića iz polja povijesti i povijesti umjetnosti kasne antike i ranog srednjeg vijeka s teritorija istočnojadranske obale. Premda su predmetne teme u knjizi zemljopisno relativno usko definirane, rasprava o njima daleko nadilazi te međe jer postavljenom problematikom i načinom njihova rješavanja zadiru široko i duboko u općeeuropsku znanost koja se bavi tim pitanjima. Neki od tih radova već su davno objavljeni, no, kasniji istraživači tih tema u mnogim segmentima nisu ih nadišli pa su Rapanićevi znanstveni dosezi i napose metodologija njihova postizanja još uvijeke nenadmašeni u našoj znanosti.
Odabir tekstova koji su tiskani u knjizi Studije o ranom srednjovjekovlju izvrsno oslikavaju upravo taj segment Rapanićevog rada i još jednom ga potvrđuju kao jednoga od najvažnijih, ako ne i najvažnijeg znanstvenika koji je, s različitih motrišta, vrlo temeljito i objektivno osvjetljavao predromaničko dalmatinsko umjetničko stvaralaštvo i s njim u vezi ranosrednjovjekovni kulturni pejsaž čime je za duže vrijeme zadužio hrvatsku kulturu općenito. Vrijednosti knjige doprinose završna poglavlja (izvori i literatura, sažetci na stranim jezicima, bibliografska bilješka, kazala osobnih imena i imena mjesta), a u knjigu nas uvodi opširan tekst priređivača i pisca predgovora,  dr. Ivana Basića, povjesničara sa splitskoga Sveučilišta, koji se već dokazao kao izvrstan poznavalac opusa Ž. Rapanića, kada je temeljito vrednovao cijeli njegov opus te uredio bibliografiju za zbornik Munuscula in honorem Željko Rapanić,  povodom Rapanićevog osamdesetog rođendana.