STUDIJE O DALMACIJI U SREDNJEM VIJEKU / odabrane studije

TOMISLAV RAUKAR 2007. (484 str.) — Povijest Cijena: € 10,62 redovni popust od 10% ISBN 978-953-163-289-8 Dodaj u košaricu

Radovi okupljeni u ovoj knjizi izražavaju svu tematsku i metodološku širinu i raznovrsnost kojom akademik Raukar proučava pojave, strukture i procese dalmatinske srednjovjekovne povijesti. Autorov interes kreće se u širokom rasponu, od društvenih struktura dalmatinskih komuna, odnosa dalmatinskoga grada i sela, pravnih i društvenih grupa u dalmatinskim srednjovjekovnim komunama, sustava vladanja i uprave do gospodarske povijesti – kreditne trgovine, trgovine solju itd. U okviru autorova istraživačkog interesa obuhvaćene su sve važnije dalmatinske komune, od Zadra, Splita, Trogira do Raba, Brača i Hvara. Radovi u ovoj knjizi već u vrijeme objavljivanja označili su, svaki za sebe, prekretnicu u razumijevanju srednjovjekovne povijesti dalmatinskih komunalnih društava te se hrvatska historiografija o tim pitanjima, bez ikakvog pretjerivanja, može podijeliti na onu do Raukara i od njega nadalje.
Autor obrađuje prostor i društvo srednjovjekovnog grada, zatim društvene strukture dalmatinske komune u srednjem vijeku, odnos dalmatinskog grada i sela u srednjem vijeku, pa kategorije stanovništva, a poseban prilog posvećen je djelovanju Firentinaca u Dalmaciji u XIV. stoljeću. Zatim sintetski prikazuje komunalno društo u XIV., XV. i u prvoj polovini XVI. stoljeća. U drugom dijelu autor se najprije opsežno bavi Splitom, a zatim slijede prilozi koji se tiču jadranskih komunalnih sredina. Kroz petnaest priloga koji se slijevaju i međusobno tvore integriranu sliku o dalmatinskom gradu i svim aspektima njegova društva autor je ostvario osnovnu pretpostavku da se do rezultata dolazi samo istraživanjima arhivske građe.
Djelo usporedne važnosti u našoj, a i europskim historiografijama o navedenoj problematici, ne postoji.
Knjiga predstavlja posebno vrijedan doprinos hrvatskoj srednjovjekovnoj historiografiji, jer na moderan način znanstvenom akribijom otvara nove pravce istraživanja srednjovjekovlja koja gradove na istočnoj obali Jadrana sagledava u europsko-sredozemnom kontekstu i to primjenom najnovijih istraživačkih metoda.
Knjiga je opremljena Kazalima, popisom literature i brojnim ilustracijama.

ISBN 978-953-163-289-8