SREDNJOVJEKOVNIM GRADITELJIMA U SPOMEN

IVO PETRICIOLI 1996. (204 str.) — Povijest umjetnosti Cijena: € 6,64 (50 kn) redovni popust od 10% ISBN 953-163-042-9 Dodaj u košaricu

Niz studija čine sintezu pojedinačnih istraživanja jednog od vodećih poznavatelja srednjovjekovnoga hrvatskog graditeljstva. To su analize predromaničkih objekata specifičnih ili posve jedinstvenih prostornih rješenja, te prilozi romaničkog i kasnosrednjovjekovnog crkvenog graditeljstva, stambene arhitekture, gradogradnje i aktivnosti pojedinaca na širem zadarskom prostoru. Sažeci na stranim jezicima čine spoznaje ove knjige pristupačnima i inozemnim znanstvenim krugovima. Upotrebljivosti i ljepoti ovog izdanja znatno pridonose brojne ilustracije.