SPLITSKI GRAĐANI: PREZIME I ETNOS (I DRUGI ČLANCI)

SPLITSKI GRAĐANI: PREZIME I ETNOS (I DRUGI ČLANCI)

MARIO NEPO KUZMANIĆ 2017. (296 str.) — Povijest Cijena: € 19,91 redovni popust od 10% ISBN 978-953-163-439-7 Dodaj u košaricu

Ova knjiga je značajan doprinos povijesti grada Splita, zapravo splitske antroponimije donesena kroz podatke o devedeset i šest obitelji doseljenih u grad prije 1700. godine. Obrađeno je nastajanje prezimena, grananje i promjene uz analizu razvoja, trajanja, provenijencije te socijalnog statusa pojednih obitelji. Uz tekst o podacima vezanim uz pojedinu obitelj donesena je i fotografija palače koju je dotična obitelj sagradila ili naslijedila. Izvore za navođenje podataka čine dokumenti koji se čuvaju u Starom splitskom arhivu u Zadru, Staroj splitskoj općini i matičnim knjigama u Splitu, a kojih se autor isključivo držao ne podliježući nekim ranije usvojenim predrasudama i mišljenjima. Osnovni pricip kojeg se autor pridržavao temelji se na metodi kontinuiteta koja podrazumijeva utvrđivanje nepobitnog srodstva između dvije susjedne generacije. Obrađene su slijedeće obitelji:
Suvica, Cuppareo, Terzago, Cambi, Benedetti, D’Ancona, Arneri, Glavić, Svojtinić, Bavalić, Gregoriza, Aquilla – Orlović, Augubio, Leporino – Zečković, Tentor – Miloneo, Stalio,  Balistris, Capogrosso, Blas(ž)ić, Bianković, Lucičić, De Lorenzi, Da Veglia,  Scarneo (Skarneo), Carević, Callo, Della Croce, Gasparović, Dunibatić – Deodati, Zanobio,  Fulić,  Marisalić, Radmilović, Dulcigno, Barisan, Bugardello, Cinganović, Trombetini, Meljajević, Urmaneo, Boccareo, Caripeo – Karepić, Martio, Da Citta Vechia, Kozmačić, Marchi, Bonomelli, Kuisić, Gaudenzio (Gaudentio), Sfaganić, Poleni, De Lupis, Cattonari, Cavagnini, Ilić, Cristofoli, Sokačić, Tisičić, Dumaneo, Berini, Florio, Maffei, Filipović, Skočibušić, Čupin, Orsillo, Maroli, Cipci, Dudan, Ergovac, Grčičević, Giovannizio, Petanović – Calcaneus, Niger – Mrčić, Celsi, Manola, Žestoković – Acutis, Bakić, Lupusignoli, Carunchio, Gorisio, Kurir – Courir, Bajamonti, Bergelić, Bernardi, Kandido – Candido, Mačukat – Mazzucatto, Meneghetti, Milesi, Mistruzzi, Scipioni, Domjakušić i Castaldius / Gastaldo / Gaštald / Dvornik.
Isti autor objavio je 1998. godine knjigu Splitski plemići, prezime i etnos koje je ova knjiga logični nastavak.

ISBN 978-953-163-439-7