SPLITSKI EPIK JEROLIM KAVANJIN: O 300. OBLJETNICI SMRTI

SPLITSKI EPIK JEROLIM KAVANJIN: O 300. OBLJETNICI SMRTI

grupa autora 2018. (216 str.) — Znanost o književnosti Cijena: € 9,29 redovni popust od 10% ISBN 978-953-163-469-4 Dodaj u košaricu

SADRŽAJ:
Uvodna bilješka; str. 5
Introductory Note; str. 7
Tomislav Bogdan: »Čestita nazvaće me naši puci« – još jednom o literarnosti Kavanjinove Povijesti vanđelske / »Our People Will Call Me Fotunate« – Once More about the Literariness of Kavanjin’s Evangelical History about the Rich
and Unhappy Epulo, and Poor and Honest Lazarus; str. 9
Davor Dukić: Aksiološko čitanje Kavanjinove Povijesti vanđelske / An Axiological Reading of Kavanjin’s Evangelical History about the Rich and Unhappy Epulo, and Poor and Honest Lazarus; str. 31
Bonislav Kamenjašević: Znanost, didaktika, ideologija: reprezentacija znanja u Povijesti vanđelskoj Jerolima Kavanjina / Science, Didactics, Ideology: The Representation of Knowledge in the Evangelical History about the Rich and Unhappy Epulo, and Poor and Honest Lazarus of Jerolim Kavanjin: str. 51
Tonko Maroević: »Skazovati razboj sreći«. Pogled u XXII. pjevanje Kavanjinova spjeva / »To Good Chance Recite the Batle«. A Look at the 22nd Canto of Kavanjin’s Poem; str. 97
Zlata Šundalić: Molitva u Bogatstvu i uboštvu / Prayer in Riches and Poverty; str. 115
Amir Kapetanović: Jezične kreacije Jerolima Kavanjina / The Linguistic Creations of Jerolim Kavanjin; str. 145
Sonja Martinović: Bibliografija Jerolima Kavanjina / Uvodna napomena / Prilozi za bibliografiju / Literatura: izbor; str. 157
Kazalo imena; str. 207

ISBN: 978-953-163-469-4