SPLITSKA HAGIOGRAFSKA BAŠTINA: POVIJEST, LEGENDA, TEKST

SPLITSKA HAGIOGRAFSKA BAŠTINA: POVIJEST, LEGENDA, TEKST

GRUPA AUTORA 2014. (536 str.) — Povijest Cijena: € 10,62 redovni popust od 10% ISBN 978-953-163-394-9 Dodaj u košaricu

SADRŽAJ
Uvodni tekstovi/ Foreword, str. 6
Proslov/ Concessione Patrocinio, str. 7
Raspored izlaganja na Međunarodnom znanstvenom skupu Splitska hagiografska baština: povijest, legenda, tekst (Split, 26. i 27. rujna 2011.), str. 11
Mons. Bernard Ardura: Saluto a nome del Pontificio Comitato di Scienze Storiche/ Pozdravna riječ u ime Papinskog odbora za povijesne znanosti, str. 14
Mons. Marin Barišić: Pozdravna riječ u ime Nadbiskupije splitsko-makarske, str. 18
Massimiliano Valente: Pozdravna riječ u ime Europskoga sveučilišta u Rimu, str. 19
Nenad Cambi i Marko Trogrlić: Pozdravna riječ u ime suorganizatora, str. 21
Radovi
Ivanka Petrović
: Salonitansko-splitska hagiografska baština u svjetlu mediteranske kasnoantičke i ranosrednjovjekovne hagiografije/ The Salona-Split Hagiographic Heritage in the Light of Mediterranean Hagiography of Late Antiquity and the Early Middle Ages, str. 25
Mirjana Matijević Sokol: Od Ivana Ravenjanina do Adama Parižanina. Poruke Splitskog evangelijarija/ From John of Ravenna to Adam of Paris: The Messages of the Evangeliarium Spalatense, str. 69
Bratislav Lučin: Povratak Adama Parižanina, Prilog 1. Vatikanski oficij sv. Dujma, Prilog 2. Adam Parižanin: Rimovani oficij sv. Dujma/ The Return of Adam of Paris , str. 85
Ivan Bodrožić: Bitni teološki elementi životopisâ sv. Dujma objavljenih u Farlatijevu Illyricum sacrum/ The Essential Theological Elements of the Life of St Domnius Published in Farlati’s Illyricum sacrum, str. 139
Vesna Lalošević: Dvije stalne značajke progonitelja kršćana u splitskoj hagiografskoj baštini/ Two Constant Features of Persecutors in the Split Hagiographic Heritage, str. 163
Nenad Cambi: Maurilius (Illyricum sacrum I, 414) = Marcus Aurelius Iulius V(ir) C(larissimus) praeses provinciae Dalmatiae (CIL III 8569), str. 185
Josip Dukić: Doprinos kršćanske epigrafije proučavanju salonitanske hagiografije/ The Contribution of Christian Epigraphy to a Study of Salona Hagiography, str. 195
Jasna Jeličić-Radonić: Martiri salonitanskog amfiteatra/ The Martyrs of the Salona Amphitheatre, str. 221
Emilio Marin: Sjeverno svetište na Marusincu u Saloni. Rezultati revizijskih istraživanja tzv. bazilike diskoperte na Marusincu u Saloni, epigrafička i hagiografska baština/ The Northern Shrine at Marusinac in Salona: Results of Review and New Research of the So-Called Basilica Discoperta at Marusinac in Salona, the Epigraphic and Hagiographic Heritage, str. 231
Slavko Kovačić: Hagiografski i drugi čimbenici u donošenju odluke splitskoga koncila održanog oko godine 925. o prvenstvu Splitske crkve/ Hagiographic and Other Factors in the Decision Made at the Split Synod of 925 Concerning the Primacy of the Church in Split, str. 255
Ivan Basić: De inventione Sancti Felicis: rekognosciranje relikvija i reafirmacija kulta sv. Feliksa u Splitu u kontekstu poslijetridentske obnove/ De inventione Sancti Felicis: Reconnoitring the Relics and Re-Establishing the Cult of St Felix in Split in the Context of the Counter Reformation, str. 271
Joško Belamarić: Svijećnjaci zadarskih majstora Mateja i Aristodija i dosad nepoznati fragmenti srednjovjekovnog tekstila iz splitske katedrale/ Lamps of Zadar Master Craftsmen Matheus and Aristodius and Previously Unknown Textile Fragments from Split Cathedral, str. 315
Rozana Vojvoda: Evanđelistar pisan beneventanom iz 1259. godine: analiza sanktorala i slikanog ukrasa te argumenti za moguće splitsko podrijetlo rukopisa/ An Evangelistary of 1259 Written in Beneventan: Analysis of the Sanctoral and the Painted Decorations and Support for a Possible Split Origin of the Manuscript, str. 335
Hana Breko Kustura: Aspekti glazbenog repertoara rukopisnog kodeksa nazvanog Missale Romano-Spalatense (Nacionalna biblioteka Széchényi, Budimpešta,  sign. c.l.m.ae. 334, 14. stoljeće)/ Aspects of the Musical Repertoire of the Manuscript Codex Entitled Missale Romano-Spalatense (Széchényi National Library, Budapest, Call Number c.l.m.ae. 334, 14th Century) , str. 353
Milan Ivanišević: Spalatum Sacrum, str. 371
Josip Bratulić: Dva zbornika svetačkih službi s područja Splitske nadbiskupije/ Two Collections of Offices of the Saints from the Archdiocese of Split, str. 381
Gorana Stepanić: Salonitanski sveci i povijest lokalne crkve u epskom opusu Josipa Čobarnića/ The Salona Saints and Local Church History in the Epic Oeuvre of Josip Čobarnić, str. 395
Anđelko Badurina i Tomislav Galović: Sv. Dujam i sv. Anastazije u hagiotopografiji Hrvatske/ St Domnius and St Anastasius in the Hagiotopography of Croatia, str. 415
Renata Salvarani: Diffusione di devozioni per i santi istriani e dalmati in area adriatica e padano alpina fra Tardo Antico e Alto Medioevo/ Širenje kulta istarskih i dalmatinskih svetaca na području uz Jadran i u padsko-alpskoj regiji u kasnoj antici i ranom srednjem vijeku, str. 441
Tonija Andrić: Štovanje svetaca i pobožnost splitskih obrtnika prema oporukama 15. stoljeća/ Veneration of the Saints and the Piety of Split Craftsmen According to 15th Century Wills, str. 451
Ivan Botica i Marko Rimac: Svetačko ime Dujam među Splićankama i Splićanima u 18. stoljeću/ The Saint’s Name Dujam Among Men and Women of Split in the 18th Century, str. 479
Kazalo osobnih imena, str. 499
Kazalo zemljopisnih pojmova, str. 519