SPLIT U ANTICI – DIOKLECIJANOVA PALAČA – DIOKLECIJAN NAKON ABDIKACIJE Bilješke uz neka otvorena pitanja

SPLIT U ANTICI – DIOKLECIJANOVA PALAČA – DIOKLECIJAN NAKON ABDIKACIJE Bilješke uz neka otvorena pitanjaSPLIT IN ANTIQUITY - DIOCLETIAN'S PALACE – DIOCLETIAN AFTER ABDICATION Notes on Some Open Issues

NENAD CAMBI 2021. (372 str.) — Arheologija Cijena: € 26,54 redovni popust od 10% ISBN 978-953-163-520-2 Dodaj u košaricu

                Fascinacija carom Dioklecijanom i njegovom splitskom palačom urodila je nizom tekstova i knjiga akademika Nenada Cambija, neprikosnovenog znanstvenog autoriteta iz područja antičke arheologije.

                Ova knjiga je treći dio kapitalnog izdavačkog pothvata posvećenog caru reformatoru, tetrarhiji i Splitu, te upravo u ovoj knjizi autor odgovara na pitanja vezana uz grad koji je postojao na mjestu koje će Dioklecijan odabrati za svoju palaču. Ustvrdio je da su tu bila dva naselja, Aspalathos i Spalatum, koja je car dao dijelom porušiti kako bi napravio idealno mjesto za svoju rezidenciju. Naime, postoje ostaci carskog hrama ispod pločnika Peristila, ostaci hrama iz dobe tetrarhije izvan Istočnih vrata, fragmenti konstrukcije tropeja cara Proba iz 277. godine, te dijelovi kipa Venere uz brojne kamene natpise pronađene na različitim lokacijama u Splitu: unutar Dioklecijanove palače, na Dobrom, Lučcu, Manušu, Dragovodama, Spinutu, Lori, Marjanu, Triščenici i dr. Bilo je potrebno veliko znanje i studiozno istraživanje da bi se iz preostalih krhotina mogla sastaviti slika naselja koje je postojalo još od grčkih vremena u splitskoj uvali. Autor ima rijedak dar da objektivno složene i teže dokučive sadržaje objasni na najvišoj znanstvenoj razini, a opet jasno i razumljivo pa je tekst i ove knjige unatoč znanstvenom karakteru jasan i čitljiv.

                Knjiga je, kao i prva dva dijela u cijelosti prevedena na engleski jezik te opremljena nacrtima, fotografijama, crtežima i brojnim ilustracijama.