SPLISKI GOVOR MOJE BABE FRANINE

SPLISKI GOVOR MOJE BABE FRANINE

MARIO NEPO KUZMANIĆ 2018. (152 str.) — Povijest Cijena: € 15,93 redovni popust od 10% ISBN 978-953-163-462-5 Dodaj u košaricu

Knjiga sadrži niz tekstova od kojih je svakako najznačajniji posvećen splitskom govoru za koji će autor reći da je produkt čitave splitske povijesti, svih onih političkih i demografskih promjena koje su ostavile svoj trag na govoru. Intenzitet promjena potaknut ratovima i kugama u Splitu je bio znatno više izražen nego u pojedinim zatvorenijim sredinama bilo na kopnu ili na moru (otocima), pa su i promjene jezika u Splitu bile nešto više prisutne. Autor naglašava da su o splitskom govoru moguće i potrebne brojne analize, ali ono što je njega potaknulo na istraživanje jest čvrsto uvjerenje da splitski govor 19. i prve polovice 20. stoljeća, uz neizbježne iznimke, teži kratkoći, jednostavnosti i lakoći izgovora uz najmanji utrošak energije što on ilustrira splitskim riječima od jednog do četiri slova, ne navodeći one riječi koje su identične s književnim hrvatskim. Uz to analizira zamjene suglasnika, izbjegavanje konsonantskih skupova, kraćenja i lakši izgovor te pojavu ikavice u funkciji lakšeg i kraćeg izgovora.

Analizom rječnika moliških Hrvata pokazati će da se zapravo radi o govoru Splita i splitske okolice te da je postojbina doseljenika u Molise smještena negdje između Splita, Klisa, Kaštel Sućurca i Žrnovnice, a ne iz doline Neretve kako misle neki autori. Kuzmanić dokazuje da je 66% riječi moliškog rječnika doneseno iz Dalmacije, a od toga udjel riječi koje pripadaju splitskom govoru i koje su sačuvale svoj izvorni oblik iznosi 68%, dakle većinu.

Ostali tekstovi u knjizi odnose se na analizu porijekla raznih prezimena u Splitu.

ISBN 978-953-163-462-5