SANCTUS HIERONYMUS DALMATIAE VIR ILLUSTRIS

SANCTUS HIERONYMUS DALMATIAE VIR ILLUSTRIS

grupa autora 2023. (564 str.) — Povijest Cijena: € 28,00 redovni popust od 10% ISBN 978-953-163-499-1 Dodaj u košaricu

Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Splitu 24. i 25. rujna 2020. godine.

SADRŽAJ
Umjesto uvoda (Ivan Bodrožić) str. 5
Instead of an Introduction; str. 9
Raspored izlaganja; str. 13

Nenad Cambi: Hieronymus, Stridon, Dalmatia / Hieronymus, Stridon, Dalmatia; str. 17
Josip Faričić: Još jednom o Stridonu – geografsko-kartografski aspekti potrage za rodnim mjestom Sv. Jeronima / Once Again about Stridon – Geographic and Cartographic Aspects of the Search for the Birthplace of St. Jerome; str. 27
Ivan Matijević: Salona u Jeronimovo doba / Salona in the Jerome era; str 49
Marko Medved : O nepoznatoj augustinskoj kapeli Sv. Jeronima u Rijeci u kontekstu liburnijskog lociranja Stridona / An Unknown Augustinian Chapel of St Jerome in Rijeka in the Context of a Liburnian Location for Stridon; str. 67
Anto Barišić: The (un)known Homeland of Sainte Jerome / (Ne)poznato rodno mjesto Sv. Jeronima; str. 79
Taras Barščevski: »Najbolji način prevođenja« Sv. Jeronima u teoriji i praksi prijevoda Svetoga pisma / »The Best Manner of Translating« of St Jerome in the Theory and Practice of Current Translations of the Holy Scriotures; str. 83 
Andrew Cain: The Rhetoric of Chastity in Jerome’s Pauline Commentaries / Retorika čistoće u Jeronimovim tumačenjima Pavlovih poslanica; str. 109
Giuseppe Caruso: I Commentarii in Hieremiam  di Girolamo: Aspetti Esegetici / Jeronimovi komentari uz knjigu proroka Jeremije: egzegetski vidovi; str. 121
György Heidl: Jerome, Chromatius and the Plant of Jonah / Jeronim, Kromacije i Jonina biljka; str. 139
Domagoj Runje: Pouka o učenju Svetoga pisma u prvoj poslanici Svetoga Jeronima Dalmatinca Svetom Paulinu Nolanskom / Instruction about Learning the Holy Scripture in the First Epistle of Saint Jerome the Dalmatian to Saint Paulinus of Nola; str. 149
Marinko Vidović: Jeronimovo tumačenje Pavlovih poslanica / Jerome’s Interpretation of Paul’s Epistles; str. 173
Jeanjean Benoît: Ce que la Lettre 130  de Jérôme nous Apprend Réellement sur la fin de la vie d’Anicia Faltona Proba (Les conséquences d’une erreur de traduction de J. Labourt dans l’édition Budé, aux belles-lettres) / Što nam zapravo govori Jeronimova  Poslanica 130 o Anciji Faltoniji Probi             pred kraj njena života (Posljedice greške u prijevodu koju je počinio Jérôme Labourt u svom djelu kod izdavača Budé – Les Belles Lettres); str. 201
Régis Courtray: Qui est le « Frère Cartérius » Mentionné dans le Contre Helvidius de Jérôme ? / Tko je »brat Karterije« u Jeronimovom spisu  Protiv Helvidija? ; str. 215
Delphine Villard: Qu’est-ce un homme illustre pour Jérôme dans son de viris illustribus / Što Jeronimu znači slavan čovjek u djelu De Viris illustribus?; str. 245
Ivan Bodrožić: Jerome’s Commentary on Daniel’s »Weeks« in Correspondence between Salonitan Bishop Hesychius and St. Augustine / Jeronimov komentar Danijelovih sedmica u prepisci između salonitanskog biskupa Hezihija i sv. Augustina; str. 275
Josip Knežević: Poveznica nova Ex Veteri Haeresis u kontekstu Jeronimova in Hieremiam prophetam libri seks / The Connecting link Nova ex Veteri Haeresis in the Context of Jerome’s  In Hieremiam Prophetam Libri Sex; str. 289
Bazyli Degórski: Il Giudizio di San Girolamo sull’imperatore Costantino il grande secondo la continuazione della »Cronaca« di Eusebio di Cesarea / Sud Svetog Jeronima o caru Konstantinu Velikom prema nastavku »Kronike« Euzebija Cezarejskog; str. 311
Roberta Franchi: Motivi Letterari e realtá Giudiziaria: il sogno di            Gerolamo / Književni motivi i sud: Jeronimov san; str. 325
Josip Bratulić: Sveti Jeronim i hrvatski glagoljaši / St Jerome and Croatian Glagolitic Priests; str. 343
Vesna Badurina Stipčević: Jeronimove Vitae patrum  u hrvatskoglagoljskoj književnosti / Jerome’s  Vitae Patrum in Croatian Glagolitic Literature; str. 357
Silvio Košćak i Kristijan Kuhar: Naučitelji crkve (Augustin, Ambrozije, Grgur i Jeronim) u hrvatskoglagoljskoj liturgijskoj tradiciji / Doctors of the Church (Augustine, Ambrose, Gregory and Jerome) in the Croatian Glagolitic Liturgical Tradition; str. 375
Ivan Botica i Kristijan Kuhar: Sveti Jeronim u hrvatskoglagoljskim brevijarima / Saint Jerome in Croatian Glagolitic Breviaries; str. 399
Silvio Košćak: Crkveni oci kod Sv. Johna Henryja Newmana s naglaskom na Sv. Jeronimu / The Church Fathers in St John Henry Newman with an Emphasis on St Jerome ; str. 415
Josip Vrandečić: Sveti Jeronim – središnji svetac renesanse / Saint Jerome – the Central Saint of the Renaissance; str. 433
Ivo Babić: Sv. Jeronim, Marko Marulić i Andrija Aleši / Sv. Jerome, Marko Marulić and Andrija Aleši; str. 455
Branko Jozić: »Dvije luči Dalmacije«: Jeronim i Marulić / »The Two Lights of Dalmatia«: Jerome and Marulić; str. 475
Danka Radić: Sveti Jeronim i jadranske teme / St Jerome and Adriatic Topics; str. 489

Kazalo osobnih imena; str.  531
Kazalo geografskih pojmova; str. 541