ROMANIZMI U DJELIMA IVE TIJARDOVIĆA

ROMANIZMI U DJELIMA IVE TIJARDOVIĆA

LJERKA ŠIMUNKOVIĆ I MARIJANA ALUJEVIĆ-JUKIĆ 2011. (164 str.) — Lingvistika Cijena: € 7,96 redovni popust od 10% ISBN 978-953-163-350-5 Dodaj u košaricu

Autorice su analizirale splitski govor s početka 20. stoljeća zabilježen u djelima Ive Tijardovića, kao adekvatnom uzorku za čakavski govor s velikim brojem riječi romanskog podrijetla.
Knjiga predstavlja značajan prilog istraživanju leksika splitskog govora, a posebna vrijednost ovoga rada je u tome što predstavlja  doprinos etimologijskoj interpretaciji romanskih aloglotizama splitskoga govora. Glosar, napravljen na temelju libreta Tijardovićevih opereta i prijevoda Goldonijeve komedije Le Baruffe Chiozzotte obuhvaća ukupno 472 natuknice romanskog podrijetla (venecijanskog, tršćanskog, talijanskog, dalmatskog i francuskog) uz dominaciju aloglotizama venecijanskog podrijetla. Svaka je glosa protumačena gramatički, objašnjena je adekvatnom riječi ili definicijom na hrvatskom jeziku te je uspoređena s najobimnijim rječnikom splitskoga govora autorice berezine Matoković (Ričnik Velovareškega Splita). Autorice uspoređuju tumačene glose s varijetetima u nizu talijanskih i hrvatskih dijalektalnih standardnih i etimologijskih rječnika. Glosar nudi i etimilogije svih interpretiranih glosa na temelju kritičkog uvida u niz drugih etimologijskih rječnika. Uz svaku protumačenu glosu naveden je primjer iz živa splitskog govora prema zapisima raznih dijaletalnih splitskih pisaca.