PUT DO CRKVENE NADARBINE. RIMSKA KURIJA I DALMACIJA U 15. STOLJEĆU

PUT DO CRKVENE NADARBINE. RIMSKA KURIJA I DALMACIJA U 15. STOLJEĆU

JADRANKA NERALIĆ 2007. (460 str.) — Povijest Cijena: € 6,64 redovni popust od 10% ISBN 978-953-163-288-1 Dodaj u košaricu

Predmet knjige je dodjela crkvenih nadarbina koja ovisi o Rimskoj Kuriji, vrlo zanimljivog i u našoj historiografiji neistraženog i gotovo nepoznatog područja. Autorica je odgovore na pitanja nalazila u dvjema vatikanskim institucijama: Tajnom vatikanskom arhivu i njegovim brojnim fondovima (registrima originalnih molbi, registrima papinskih bula, te registrima o financijskom poslovanju apostolske komore) i Apostolskoj biblioteci (odjelu rukopisa). Nepohodno je bilo proučiti samu Kuriju, njezine brojne urede – Cancellaria Apostolica i Dataria, urede koji se bave financijama papinskog dvora (Camera Apostolica) te sudovima koji su nadležni u slučaju sporova (Audientia litterarum contradictarum, Sacra Romana Rota). Svi oni djeluju prema pravilima i odredbama kanonskog prava koji su tijekom stoljeća regulirali ovo osjetljivo i financijski unosno područje.
Obrađeno je značenje koje srednjovjekovno kanonsko pravo daje pojmovima  crkvena nadarbina i nadarbenik, patronatsko pravo, te župnoj organizaciji dalmatinskih biskupija.
Razmatraju se putevi stjecanja unosnih crkvenih karijera, posebno imenovanje biskupa u dalmatinskim biskupijama i osobito inrtigantnom a u 15. stoljeću vrlo konfliktnom odnosu između Rimske Kurije i Republike Venecije. Kako do sada  nije bilo dovoljno istraženo kako je politika papa u stvarnosti utjecala na svakodnevni život klerika i laika posebno je obrađeno pitanje papinskih indulgencija, dozvola, oprosta i razrješenja u kojima se nailazi na probleme malih ljudi i nastojanja da ih se uskladi s odredbama kanonskog prava koje su zahvaćale doista sve trenutke u životu srednjovjekovnog čovjeka.
Značenje ove knjige je u tome što je to prva studija o problematici dodjeljivanja crkvenih nadarbina za 15. stoljeće u hrvatskoj historiografiji pa su i podaci koji se ovdje prvi puta donose donijeli mnoge nove činjenice važne za razumijevanje  povijesti dalmatinskih biskupija tijekom toga burnoga stoljeća.
Kniga je opremljena Kazalima imena i zemljopisnih pojmova, te brojnim ilustracijama.

ISBN 978-953-163-288-1