PRILOZI POVIJESTI UMJETNOSTI U DALMACIJI 45

grupa autora 2020. (456 str.) — Povijest umjetnosti Cijena: € 14,60 redovni popust od 10% Dodaj u košaricu

CAMBIJEV ZBORNIK II
SADRŽAJ – CONTENTS
Dino Milinović: Quid Athenae Hierosolymis … Klasično obrazovanje i »kršćanska republika« / Quid Athenae Hierosolymis … Classical Education and the ‘Christian Republic’ ; str. 7
Mladen Parlov: Žena i ženidba u misli crkvenih otaca 4. i 5. stoljeća / The Church Fathers of the 4th and 5th Centuries about Women and Marriage; str. 21
Mirja Jarak: Nove spoznaje o trikonhalnoj crkvi u Bilicama / A New Understanding of the Triconch Church in Bilice; str.  37
Jakov Vučić: Prethodni rezultati istraživanja u Zadarskoj katedrali 2006. i 2007. godine / Preliminary Results of Excavations in Zadar Cathedral in 2006 and 2007; str. 53
Vanja Kovačić: Mirje – kasnoantički cenobij na Malom brigu iznad Postira / Mirje – A Late Antique Cenobium on Mali brig Above Postira; str. 63
Željko Tomičić: Prizna i Sutojanj – utvrde Justinijanove epohe / Prizna and Sutojanj – Fortifications of the Justinian Era; str. 89
Igor Fisković: Prvi figuralni kapitel u dubrovačkom srednjovjekovlju / Il primo capitello figurativo medioevale a Ragusa; str. 107
Vladimir Peter Goss: Herceg Koloman i umjetnost hrvatskoga prostora / Herceg Koloman and the Art of Croatian Space; str. 129
Xavier Barral I Altet: Un rare fragment de gisant gotique en bois provenant de l’Ouest de la France / Rijedak fragment gotičkog drvenog gisanta porijeklom iz zapadne Francuske; str. 146
Jadranka Neralić: Nadbiskup Bartolomeo Zabarella (1400.-1445.): Crkvena karijera između Padove, Rima, Splita i Firence / Archbishop Bartholomeo Zabarella (400-1445): Ecclesiastical Career between Padua, Rome, Split and Florence; str. 159
Radoslav Bužančić: Hektorovićev Tvrdalj između imitacija i uzora. Antička villa maritima u Starom Gradu / The Hektorović Tvrdalj between Imitations and Examples: The Antique villa maritima from Stari Grad; str. 191
Bratislav Lučin: Antun Vrančić i Monumentum Ancyranum / Antun Vrančić and Monumentum Ancyranum; str. 219
Zoraida Demori Staničić: Nepoznata slika Bogorodice s Djetetom iz splitske crkve sv. Petra na Lučcu i prijedlog za Ioannesa Permeniatesa / An Unknown Painting of Virgin and Child from the Church of St Peter in Split by Ioannes Permeniates; str. 253
Vinka Marinković: Novi nalazi u propugnakulu zapadnih vrata Dioklecijanove palače u Splitu / New Finds in the Propugnaculum of the Western Gate of Diocletian’s Palace in Split ; str. 263
Radoslav Tomić: Bartolomeo Litterini u Splitu / Bartolomeo Litterini a Spalato; str. 277
Vinicije B. Lupis: Prilog poznavanju drvene skulpture u Blatu i biografije kipara Frana K(Č)učića iz Blata / A Contribution to the Understanding of Wooden Sculpture in Blato and the Biography of the Sculptor Frano K(Č)učić of Blato; str. 285
Ivan Mirnik: Giacomo Paronuzzi i Marsijina skupina kipova iz Nugentova muzeja / Giacomo Paronuzzi and the Marsyas Group of Statues from the Nugent Museum; str. 311
Arsen Duplančić: Osnivanje knjižnice Arheološkog muzeja u Splitu / The Founding of the Library of the Archaeological Museum in Split; str. 335
Stanko Piplović: Purifikacija i uređivanje istočnog temenosa Dioklecijanove palače u 19. stoljeću / The Purification and Redevelopment of the Eastern Temenos of Diocletian’s Palace in the 19th Century; str. 377
Milan Ivanišević: Barokni Dujmov oltar u Splitskoj katedrali godine 1924. / The Baroque Altar of St Domnius in Split Cathedral in 1924.; str. 417
Drago Šimundža: Godina Velikoga zavjeta i hrvatski kršćanski jubileji / The Year of the Great Croatian Vow and Croatian Christian Jubilees; str. 435