PRIJEVOZ STVARI U UNUTARNJOJ PLOVIDBI U HRVATSKOJ – DE LEGE LATA I DE LEGE FERENDA

PRIJEVOZ STVARI U UNUTARNJOJ PLOVIDBI U HRVATSKOJ – DE LEGE LATA I DE LEGE FERENDA

IVO GRABOVAC 2007. (160 str.) — Pravo Cijena: € 3,98 (30 kn) redovni popust od 10% ISBN 978-953-163-287-4 Dodaj u košaricu

Knjiga obrađuje tematiku prava o plovidbi unutarnjim vodama što uključuje rijeke, kanale i jezera na kojima se obavlja plovidba, osim rijeka hrvatskoga jadranskog sliva u onom dijelu koji je plovan s morske strane. Posebna pozornost posvećena je prijevozu stvari (robe) u  unutarnjoj plovidbi.
Naime, u Republici Hrvatskoj su u velikom dijelu usklađene norme pomorske i unutarnje plovidbe, a to se odnosi i na prijevoz stvari, što je praktično rješenje koje omogućava da se usporedno izučavaju instituti pomorske i unutarnje plovidbe. Iako postoji opravdanje za takvo rješenje jer se prijevoz odvija brodovima  koji plove, ipak tehnički i sigurnosni uvjeti obiju plovidaba nisu identični. Autor zagovara rješenje kako bi bila primjerenija i neka različita rješenja za unutarnju plovidbu zahvaljujući činjenici da je stupila na snagu Budimpeštanska konvencija o ugovoru o prijevozu robe unutarnjim plovnim putovima 2000., koja obavezuje i Republiku Hrvatsku jer ju je i ratificirala.
Kako se u prvom dijelu knjige naglašava sukladnost de lege lata između pomorske i unutarnje plovidbe u prijevozu stvari, u drugom dijelu, kao temelj za tu spoznaju, autor je odabrao zajedničke, “klasične”  teme. U trećem, završnom dijelu, autor je iskoristio priliku koju mu je pružila Bumpeštanska konvencija u raščlambi načela de lege ferenda, a tekst te konvencije je donesen integralno.
Na kraju knjige je Kazalo pojmova i izričaja koje omogućava lakše snalaženje, a kojim nije obuhvaćena Budimpeštanska konvencija.

ISBN 978-953-163-287-4