PRAVILA ZA IZBJEGAVANJE SUDARA NA MORU

PRAVILA ZA IZBJEGAVANJE SUDARA NA MORU

Ratko Marinović 2019. (212 str.) — Pravo Cijena: € 13,27 redovni popust od 10% ISBN 978-953-163-478-6 Dodaj u košaricu

Pravila za izbjegavanje sudara na moru preventivan su propis, a slu­že ponajprije za pomorce koji upravljaju brodom kako bi što uspješ­nije izbjegli potencijalne sudare koji redovito uzrokuju velike materi­jalne štete, nerijetko gubitke ljudskih života te moguće onečišćenje morskog okoliša. Međutim, pravila su također važna u možebitnom dokaznom postupku radi utvrđivanja krivnje i visine odgovornosti iz sudara. To se redovito raspravlja pred sudom ili arbitražom uz obve­zno prisustvo vještaka, dobrih poznavatelja navedenih pravila. Zbog toga je ovo djelo od iznimne važnosti ne samo za pomorski kadar nego i nužan putokaz onima koji na pravedan i odgovoran način trebaju utvrditi sve relevantne činjenice i moguću odgovornost iz sudara brodova. Važnost ovog djela je i što sadrži najnovije izmjene i dopune pravila s objašnjenjima koja su temeljena na različitim primjerima iz svjetske prakse.

Djelo, nakon uvodnih razmatranja, povijesnog prikaza i općih in­formacija o pravilima sadrži pojedinačne odredbe pravila koncipirana na način da se paralelno prikazuju hrvatske odredbe pravila, engleske odredbe (što je i izvorni tekst pravila) te se na kraju daje autorovo tu­mačenje i objašnjenje svakog pojedinog pravila temeljeno na dugo­godišnjem iskustvu sudskog vještaka.

ISBN: 978-953-163-478-6