POMORSKO IMOVINSKO PRAVO

POMORSKO IMOVINSKO PRAVO

Rasprodano DRAGO PAVIĆ 2006. (624 str.) — Pravo Cijena: € 23,89 redovni popust od 10% ISBN 953-163-281-2

Knjiga sadrži cjelovit prikaz sustava pravnih normi koje uređuju specifične obveznopravne odnose u djelatnostima na moru ili u vezi s morem. Obradom su obuhvaćena: stvarna prava na brodu, brodar, ugovorna i izvanugovorna odgovornost brodara, ugovori o iskorištavanju pomorskih brodova, pomorske havarije, onečišćenje okoliša, pomorsko osiguranje, mjerodavno pravo, zapovjednikove dužnosti.
Obrada građe se temelji na Pomorskom zakoniku iz 2004., kao i na najnovijim domaćim te međunarodnim konvencijskim i autonomnim regulativima (Zakon o obveznim odnosima, 2005; CMI/UNCITRALOV nacrt kone konvencije o prijevoznom pravu; Atenska konvencija iz 2002; SOLAS konvencija: ISM i ISPS kodeks; York-Antwerp Rules, 2004; Barecon, 2001; Voylayrules 93; International Hull Clauses, 2003).