POMORSKI ZAKONIK REPUBLIKE HRVATSKE – EKOLOGIJA I METEOROLOŠKE POJAVE

POMORSKI ZAKONIK REPUBLIKE HRVATSKE – EKOLOGIJA I METEOROLOŠKE POJAVE

IVO GRABOVAC 2011. (192 str.) — Pravo Cijena: 50 kn redovni popust od 10% ISBN 978-953-163-348-2 Dodaj u košaricu

Prof. Grabovac je odabrao aktualnu temu koja do danas nije u Hrvatskoj bila sustavno obrađena, a koristit će i teoretičarima i praktičarima pomorskog prava jer ju je autor znalački prezentirao. Povezao je temeljni zakonodavni akt u RH, Pomorski zakonik sa znanošću koji sve više postaje aktualnom – ekologijom, te meteorološkim pojavama koje imaju značajan učinak u određenim pravima i obvezama u pomorskom pothvatu.
Autor je iz sadržaja Pomorskog zakonika izdvojio 1032 članka koji se odnose na ekologiju (zaštita i očuvanje morskog okoliša od onečišćenja uljima i drugim štetnim tvarima) i na meteorološke pojave, što je originalan i zanimljiv doprinos. U uvodnom poglavlju je ukratko objasnio osnovne pojmove i pojave u meteorologiji što je namijenjeno pravnicima. U pojedinim poglavljima ekološka problematika i meteorološke pojave iz zakonskog teksta koji se na njih odnosi podliježu ozbiljnoj i znalačkoj raščlambi učinaka na odgovarajući pravi odnos, na odgovarajuća prava i osobito obveze iz područja sigurnosti plovodbe, i poslovima ili iz događaja u pomorskom poduhvatu.
Knjiga je opremljena Kazalom pravnih pojmova.