POMORSKI SPLIT DO POČETKA  XX. STOLJEĆA

POMORSKI SPLIT DO POČETKA XX. STOLJEĆA

GRUPA AUTORA 2019. (496 str.) — Povijest Cijena: € 13,27 redovni popust od 10% ISBN 978-953-163-493-9 Dodaj u košaricu

Zbornik obuhvaća 20 studija o pomorstvu Splita od antike pa do XX. st. koje su pročitane na znanstvenom skupu od 26. do 27. rujna 2016. godine.

Skup je pokazao da je Split bio važna referentna točka na plovnoj ruti od Mletaka prema Istoku, ali i obrnuto i da je splitska luka naslijedila ulogu koju je imala Salona u nešto davnijoj prošlosti. Venecija je zauzela mjesto Akvileje, a Split ono Salone, što je, dakako, posljedica promijenjenih prostorno-povijesnih zbivanja tokom stoljeća naraštaja trgovaca i pomoraca. Vremensko razdoblje obuhvaćeno skupom je vrlo dugo, a obrađene teme raznovrsne te pokazuju da je ostalo prostora i građe za neke buduće skupove sličnog karaktera. Knjiga je bogato ilustrirana fotografijama, nacrtima, grafikonima i tabelama.

SADRŽAJ
Uvod, str. 5
Raspored izlaganja, str. 7
Mithad Kozličić: Splitska luka u peljarima od kraja 18. do kraja 19. stoljeća / The Port of Split in the Pilots From the End of the 18th to the End of the 19th Century, str. 11
Nenad Cambi: Salona i Spalatum, dvije funkcionalno povezane luke / Salona and Spalatum, Two Ports Mutually Connected by Their Function, str. 55
Katja Marasović: Luka Dioklecijanove palače / The Port of the Diocleatian’s Palace, str. 77
Snježana Perojević: Splitska luka u vrijeme mletačke uprave / The Port of Split Under the Venetian Rule, str. 97
Vilma Pezelj: Neka pitanja pomorskog prava u srednjovjekovnom Splitu / Maritime Law Issues in the Split of the Middle Ages, str. 119
Tonija Andrić: Brodarstvo kasnosrednjovjekovnog Splita. Brodograditelji i brodovlasnici kao dio onodobne društvene elite / Shipping of the Late Medieval Split, str. 157
Kristijan Juran – Mario Marasović: Zgode i nezgode splitskih pomoraca četrdesetih godina 16. stoljeća / Contributions to the Knowledge on Seafaring in Split in the Period Between 1540 and 1550, str. 185
Mauro Bondioli – Mariangela Nicolardi – Irena Radić Rossi: Alvise Papali »conduttor« della galea da mercanzia per la scala di Spalato (1592-1596) / Alviž Papalić, upravitelj trgovačke galije za stovarište u Splitu (1592.-1596.), str. 193
Lovorka Čoralić: Iseljenici iz Splita u Mlecima i njihova uključenost u pomorska zanimanja – tragom oporučnih spisa (15. – 17. stoljeće) / Split’s Expatriats in the Republic of Venice and Their Involvement in Marine Occupations – Following the Traces of Last Testaments (15th –17th Century), str. 213
Livia Brisky – Tibor Brisky: Identitet splitskog lazareta / Identity of the Lazaretto of Split, str. 227
Ita Praničević Borovac: Sveta mjesta splitskih pomoraca / The Holy Places of the Seafarers of Split, str. 235
Radoslav Bužančić: Bitka u splitskoj luci u doba Francuza / The Battle in the Port of Split in the Period of the French Rule, str. 269
Branka Teklić: Zanati vezani uz pomorstvo u Splitu tridesetih godina19. stoljeća / Seafaring Related Crafts in the Split of the 1830’s, str. 287
Stanko Piplović: Pomorske ustanove u Splitu u 19. stoljeću / Port Facilities in Split in the 19th Century, str.  309
Hania Mladineo Mika: Radovi na uređenju splitske rive u drugoj polovici 19. stoljeća / Works on the Rennovation of the Split Waterfront in the 2nd Half of the 19th Century, str. 333
Mateo Bratanić – Sanda Uglešić: Brodarsko-obrazovni čimbenici stanja splitskog pomorstva u drugoj polovici 19. stoljeća / Shipping – Educational Factors of the Status of the Split Maritime Affairs in the Second Half of the 19th Century, str. 363
Mladenko Domazet: Sličnosti i razlike splitske i starogradske luke na Hvaru krajem 19. i početkom 20. stoljeća / Similarities and Differences of the Ports of Split and Stari Grad of Hvar at the End of the 19th and the Beginning of the 20th Century, str. 391
Marijan Čipčić: Društveni život u splitskoj luci u drugoj polovici19. stoljeća / The Social Life in the Port of Split in the Second Half of the 19th Century, str. 399
Gordana Tudor: Parobrodarski turizam u Splitu do Prvog svjetskog rata / Steamship Tourism in Split Until the WW1, str. 415
Arsen Duplančić: Crkva sv. Jelene na splitskoj Rivi / Saint Jelena’s Church on the Riva of Split, str. 435

Kazalo osobnih imena / Kazalo geografskih pojmova, str. 475

ISBN 876-953-163-493-9