PLOVIDBENO PRAVO REPUBLIKE HRVATSKE

PLOVIDBENO PRAVO REPUBLIKE HRVATSKE

IVO GRABOVAC 2003. (458 str.) — Pravo Cijena: € 13,27 redovni popust od 10% ISBN 953-163-192-1 Dodaj u košaricu

U knjizi je riječ o sustavnoj obradi složene problematike pomorskog prava i prava unutarnje plovidbe, a to znači plovidbenog prava. Osobito su uspjele i zanimljive poredbene raščlambe određenih instituta pomorskog i prava unutarnje plovidbe u hrvatskom pravu, ali i u međunarodnim relacijama s obzirom na posebno značenje brojnih međunarodnih konvencija koje uređuju odnose iz obaju plovidaba. Namijenjena je studentima dodiplomskog i poslijediplomskog studija prava, ali i praktičarima kojima je ta tematika primarna. Sažetak na engleskom jeziku i kazalo pojmova.