PETRARCA I PETRARKIZAM U HRVATSKOJ KNJIŽEVNOSTI – Zbornik radova s međunarodnog simpozija, Split 2004.

PETRARCA I PETRARKIZAM U HRVATSKOJ KNJIŽEVNOSTI – Zbornik radova s međunarodnog simpozija, Split 2004.

grupa autora 2006. (590 str.) — Znanost o književnosti Cijena: € 6,64 (50 kn) redovni popust od 10% ISBN 953-163-266-9  Dodaj u košaricu

Zbornik radova sa međunarodnog simpozija

Knjiga sadrži radove sa skupa održanog u čast 700. obljetnice Petrarkina rođenja i 630. obljetnice njegove smrti i dokumentirano prikazuje činjenicu da se među svim europskim književnostima petrarkizam izvan Apeninskog poluotoka pojavljuje najprije u hrvatskoj književnosti (već u drugoj polovini 15. stoljeća). U trideset sedam tekstova obrađene su teme: povijest hrvatskog petrarkizma, hrvatski prijevodi Kanconijera i drugih Petrarkinih djela, petrarkističke pjesme pisaca iz Hrvatske na talijanskom i latinskom jeziku, petrarkistički sastojci u hrvatskim dramskim tekstovima i prozi 16. i 17. stoljeća te petrarkistička poetika u kanconijerima iz 19. st. i u postmodernom pjesništvu. Uz brojne domaće autore, o hrvatskom petrarkizmu u zborniku pišu stručnjaci iz Italije, Kanade, Mađarske, Njemačke i Španjolske.

SADRŽAJ:
Međunarodni simpozij Petrarca i petrarkizam u hrvatskoj književnosti: Raspored izlaganja; str. 5
Mirko Tomasović: Kontinuitet hrvatskog petrarkizma; str. 9
Mirko TomasovićLa continuità del petrarchismo croato; str. 25
Rafo Bogišić: Služenje gospođi i skladanje pjesni u hrvatskih petrarkista; str. 41
Il petrarchistico »servire« la donna e la composizione poetica; str. 54
Sante Graciotti: Jedan gotovo nepoznat dalmatinski petrarkist: Paolo Paladini; str. 57
Un petrarchista dalmata quasi sconosciuto: Paolo Paladini; str. 66
Carlo Vecce: Petrarchismo mediato tra Italia e Dalmazia (Le poesie italiane di Dinko Ranjina); str. 69
Petrarkizam posredovan između Italije i Dalmacije (Talijanske pjesme Dinka Ranjine); str. 74
Iva Grgić — Tonko Maroević: Petrarchismo in assenza d’amore: Il canzoniere di Nada Bunić; str. 75
Petrarkizam u odsutnosti ljubavi: kanconijer Nade Bunić ; str. 82
Roberto Benedetti: Antologie umanistiche del Canzoniere: il caso Feliciano; str. 83
Humanističke antologije Kanconijera: slučaj Feliciano; str. 92
Ines Srdoč-Konestra: Atributi gospojine ljepote u talijanskim stihovima hrvatskih petrarkista 16. stoljeća; str. 93
Gli atributi della bellezza della donna nei versi italiani dei perarchisti croati del XVI secolo; str. 104
Vinko Grubišić: Dvije kraljice ljepotice: Vergilijeva Didona i Petrarkina  Sofonisba, žrtve »viših interesa« bogova i heroja; str. 105
Due regine di bellezza: la Didone di Virgilio e la Sofonisba di Petrarca, vittime dei »superiori interessi« degli dei e degli eroi ; str. 120
István Lőkös: O petrarkističkim paralelizmima u pjesništvu Šiška Menčetića i Bálinta Balassija s komparativnoga gledišta; str. 121
Su alcuni parallelismi petrarchistici nella poesia di Šiško Menčetić e Bálint Balassi sotto l’aspetto comparativo; str. 141
Amedeo Di Francesco: I petrarchismi di una commedia ungaro-croata del XVII secolo; str. 143
Petrarkizmi u jednoj ugarsko-hrvatskoj komediji iz XVII. stoljeća; str. 153
Smiljka Malinar: Petrarkizam kao potonulo kulturno dobro: četiri pisma iz zadarskoga rukopisa I.a. 44; str. 155
Il petrarchismo come «patrimonio culturale degradato»: quattro lettere anonime del Manoscritto Zaratino I. a. 44; str. 165
Mirko Tomasović: Petrarkizam u hrvatskoj renesansnoj prozi; str. 167
Il petrarchismo nella prosa rinascimentale croata; str. 174
Davor Dukić: Hrvatska ranonovovjekovna ljubavna lirika i folklorno pjesništvo; str. 175
Dodatak: Izbor pučkih ljubavnih pjesama iz rukopisnih zbirki Šime Ljubića; str. 192
La lirica amorosacroata della prima età moderna e la poesia folclorica; str. 217
Dunja Fališevac: Barokni petrarkizam u hrvatskoj književnosti; str. 219
Il petrarchismo barocco nella letteratura croata; str. 244
Pavao Pavličić: Petrarkizam u Osmanu; str. 245
Il petrarchismo nell’Osman di Ivan Gundulić; str. 265
Matilde Tortora: Il repêchage delle partiture musicali dei madrigali del Tasso dedicati a Cvijeta Zuzorić; str. 267
Pronalazak glazbenih partitura Tassovih madrigala posvećenih Cvijeti Zuzorić; str. 283
Bratislav Lučin: Polifonija Marulićeva prepjeva Petrarkine kancone Vergine bella; str. 285
La polifonia della libera versione di Marulić della canzone Vergine bella di Petrarca; str. 303
Gorana Stepanić: Elementi petrarkizma u religioznoj latinskoj poeziji hrvatskih autora u 17. stoljeću; str. 305
Elementi di petrarchismo nella poesia religiosa latina degli autori croati nel XVII secolo; str. 314
Irena Bratičević: Petrarkini soneti u prepjevu Marka Faustina Galjufa, Luka Stullija i Vlaha Getaldića na latinski; str. 317
I sonetti di Petrarca nella versione latina di Marko Faustin Galjuf, Luko Stulli e Vlaho Getaldić; str. 327
Zlata Šundalić: Kako čitati Gazarovićeva Murata gusara; str. 329
Come leggere Murat gusar di Marin Gazarović; str. 351
Ljiljana Kolenić: Pogled u jezik Šiška Menčetića i Džore Držića; str. 353
Considerazioni sulla lingua di Šiško Menčetić e Džore Držić; str. 377
Irvin Lukežić: Odjeci petrarkizma u lovranskom  kanconijeru Andrije Cigančića iz 1738. godine; str. 379
Gli echi del petrarchismo nel canzoniere di Lovran di Andrija Cigančić (1738); str. 387
Natka Badurina: Preporodni petrarkizam i politika kontinuiteta; str. 389
Il petrarchismo risorgimentale e la politica della continuità; str. 398
Andrea Meyer-Fraatz: Tri modela petrarkizma u razdoblju romantizma: Adam Mickiewicz, France Prešeren, Stanko Vraz; str. 401
Tre modelli del petrarchismo nell’età romantica: Adam Mickiewicz, France Prešeren, Stanko Vraz; str. 410
Cvijeta Pavlović: Šenoa i Petrarca; str. 411
Šenoa e Petrarca; str. 421
Luko Paljetak: Begović, Andrić i Tin o Petrarki; str. 423
Begović, Andrić e Tin Ujević su Petrarca; str. 446
Aleksandar Flaker: Na marginama Begovićevih »Soneta godišnjih doba«; str. 447
Ai margini dei »Sonetti delle stagioni« di Milan Begović; str. 451
Tomislav Bogdan: Novi stari prijevodi iz Petrarkina Kanconijera; str. 453
Nuove vecchie traduzioni dal Canzoniere di Petrarca; str. 469
Francisco Javier Juez y Gálvez: Španjolski i portugalski petrarkisti u hrvatskim prepjevima s prijeloma tisućljeća; str. 471
Petrarchisti spagnoli e portoghesi in versione poetica croata alla svolta del millennio; str. 482
Ljiljana Avirović: Petrarca e Petrarka; str. 485
Petrarca i Petrarka; str. 490
Marina Barbić-Poropat: Alla ricerca della poetica traduttiva: analisi comparata di alcune traduzioni croate di Petrarca; str. 491
U potrazi za poetikom prevođenja: komparativna analiza nekih prijevoda Petrarke na hrvatski; str. 500
Valnea Delbianco: Arturo Cronia o hrvatskom petrarkizmu; str. 501
Arturo Cronia sul petrarchismo croato; str. 510
Nedjeljka Paro: Bibliografija hrvatskih prijevoda Kanconijera; str. 511

Kazalo osobnih imena; str. 565
Kazalo zemljopisnih naziva; str. 583

ISBN 953-163-266-9