OSLOBOĐENJE KLISA 1648. GODINE

OSLOBOĐENJE KLISA 1648. GODINE

grupa autora 2022. (280 str.) — Povijest Cijena: € 18,00 redovni popust od 10% ISBN 978-953-163-530-1 Dodaj u košaricu

O 370. OBLJETNICI, 1648. – 2018. zbornik radova

SADRŽAJ

Predgovor str. 5
Raspored izlaganja sa znanstvenog skupa »Oslobođenje Klisa 1648. godine, o 370. obljetnici, 1648.-2018.« ; str. 9

Nenad Cambi: Važnost položaja Klisa u antici / Importance of Klis’ Position in the Antiqiuty; str. 11

Radoslav Tomić: Generalni providur Leonardo Foscolo i umjetnost u Dalmaciji / Governor-General Leonardo Foscolo and Art in Dalmatia; str. 31

Radoslav Bužančić: Dvor, kaštel i grad hrvatskih kraljeva curtis, castrum i castellum / Klis – Curtis, Castrum and Castellum of Croatian Kings; str. 71

Tonija Andrić: Odnosi Splićana i Klišana koncem srednjovjekovlja / Relations between the Inhabitants of Split and Klis in the Late
Middle Ages; str. 89

Krešimir Kužić: Utjecaj »Malog ledenog doba« na operacije tijekom oslobođenja Klisa 1648. godine / Impact of the »Little Ice Age« on the Operations of Liberations of Klis in 1648; str. 105

Josip Vrandečić: Oslobođenje Klisa 1648. u izvješćima mletačke nuncijature / The Liberation of Klis in 1648. in the Papal Nunciature Reports from Venice; str. 129

Stjepan Krasić: Don Stjepan Sorić (oko 1597.-1648.), junak Kandijskog rata / Reverend Stjepan Sorić (cca. 1597-1648), Hero of the Cretan War; str. 147

Anđelko Mijatović: Ivan Vlatković i Vuk Mandušić, osloboditelji Klisa / Ivan Vlatković and Vuk Mandušić, Liberators and Defenders of Klis; str. 183

Ivan Bošković: Petar Kružić i Klis u (novijoj) književnosti / Petar Kružić and Klis in (More) Recent Literature; str. 193

Ivana Odža: Ženski mitologemi u usmenoj epskoj pjesmi ratne tematike / Female Mythemes in Oral Epic War Poem; str. 207

Kazalo osobnih imena; str. 227
Kazalo geografskih pojmova; str. 235