OMIŠ – UTVRĐENI GRAD NA VODAMA

OMIŠ – UTVRĐENI GRAD NA VODAMA

Rasprodano VANJA KOVAČIĆ 2021. (204 str.) — Povijest umjetnosti Cijena: € 19,91 redovni popust od 10% ISBN 978-953-163-518-9

U knjizi se obrađuje prošlost grada Omiša, urbane cjeline rijetke ljepote i povijesne slojevitosti. Knjiga je još dragocjenija s obzirom na činjenicu da Omiš nije česta tema u hrvatskoj historiografiji i povijesno umjetničkim istraživanjima pa su brojne „dionice“ njegove prošlosti i umjetničke baštine još uvijek slabo poznate i prepuštene zaboravu.

Obrađeni su kasnoantički, srednjovjekovni i novovjekovni spomenici: zidine, tvrđave na donjoj Cetini, mlinice, crkve, oltari, klesari, gradski sat, potresi i dr. Podatci kojima obiluje svako od poglavlja ove knjige oživljava klesare, umjetnike, graditelje, bogate omiške građane naručitelje oltara, crkava, umjetničkih slika, natpisa na kamenu, relikvijara, biskupe, župnike i samostanski kler, picokare, bratime u bratovštinama, bilježnike, oporuke, sudce, sudske sporove. Nadalje, autorica na karti Omiša označava i današnje lokalitete na kojima su se nekada nalazile te brojne razmatrane crkve i crkvice, kuće i hospiciji, kule i mlinice, pa čitatelju koji poznaje cetinski kraj i sam grad Omiš, pomaže da još dojmljivije luta gradskom prošlošću. Sa zanimanjem će čitatelj pratiti i tekstove ugovora, donatorskih spisa i oporuka koji osvjetljavaju posjede, nekretnine i njihove granice, a sve to govori i o gospodarskoj moći kasnosrednjovjekovnih Omišana i njihovom društvenom utjecaju. Ovaj je rukopis kruna višegodišnjeg, vrlo preciznog istraživačkog i konzervatorskog rada autorice, te iscrpnog i minucioznog “iščitavanja” u arhivima koji su poslužili kao polazište za istraživanja spomeničke i društvene povijesti Omiša.

Pisana je uzorno, razumljivim načinom koji arhivske podatke povezuje s konkretnim, sačuvanim i nestalim spomenicima, uz bogati izbor ilustracija – pozornost plijene dragocjene povijesne karte, crteži i stare arhivske fotografije razmatranih lokaliteta kojima se pridružuju i fotografije novoga zatečenog stanja. Svako poglavlje završava i opsežnim sažetkom na talijanskom i engleskom jeziku, što će olakšati put do stranih zainteresiranih čitatelja.