OD CARSKE PALAČE DO SREDNJOVJEKOVNE OPĆINE

OD CARSKE PALAČE DO SREDNJOVJEKOVNE OPĆINE

ŽELJKO RAPANIĆ 2007. (278 str.) — Povijest Cijena: € 13,27 (100 kn) redovni popust od 10% ISBN 978-953-163-299-7 Dodaj u košaricu

Željko Rapanić proučava povijest Splita od postanka iz Dioklecijanove palače, do srednjovjekovne komune kao gradske odrednice.To je najstariji dio povijesti grada koji do sada u ovakvom obliku i na ovakav način nije obrađivan. Pisac ne uzima u razmatranje samo povijesne izvore, nego i prostorni raspored i pojedine građevine unutar Dioklecijanove palače i grada koji se u njoj ugnjezdio i razvijao. Sustavno razmatra mnoge transformacije koje su se događale i objašnjava uzroke zbivanja u vremenu i prostoru.
Sastavljajući knjigu autor je sažeo poznate podatke o caru, njegovu dvorcu – vili – palači, o Saloni i Splitu, o nekadašnjoj salonitanskoj, pa poslije splitskoj crkvi i o povijesnim prilikama od svršetka staroga svijeta i ranoga srednjeg vijeka, do stoljeća u kojima su se već znatno oblikovali i splitska općina kao zajednica građana i grad kao strukturna, urbana cjelina. Znatan dio knjige posvećen je starijim razdobljima: carevu, pa onome koji slijedi; tj. kasnoantičkome ili starokršćanskome, a nešto manje srednjovjekovnome.
Knjiga nije složena na način koji je uobičajen u standardnoj historiografskoj koncepciji povijesti nekoga grada ili većeg razdoblja njegove prošlosti. Ona je niz povezanih cjelina koje osvjetljavaju pojedine važnije događaje, ličnosti i pokoji spomenik. Utemeljene su i na osobnim tumačenjima i na rezultatima hrvatske i europske historiografije.
Treba posebno istaknuti autorovu sposobnost povezivanja velikih tema kasnoantičke i ranosrednjovjekovne europske i mediteranske povijesti s razmatranjima stanja na istočno – jadranskom  prostoru i zbivanjima u lokalnoj zajednici. Tu se ističe autorova zavidna sposobnost da iz vidljivih tragova fizičkih zahvata na arhitekturi iščita i promjene društvenih okolnosti čime zapravo ocrtava poseban metodološki obrazac za buduće istraživače.
Knjiga je bogato ilustrirana crtežima, kartama i fotografijama, a na kraju su pridodana Kazala.

ISBN 978-953-163-299-7