NEOKLAPSKI DISKURS I STIL

NEOKLAPSKI DISKURS I STIL

ENI BULJUBAŠIĆ 2020. (388 str.) — Znanost o književnosti Cijena: € 21,24 redovni popust od 10% ISBN 978-953-163-507-3 Dodaj u košaricu

Knjiga Neoklapski diskurs i stil: O aspektima interdiskuzivnosti mediteranizma, baštine i popularne kulture proučava reprezentacije dalmatinskog i hrvatskog identiteta kao mediteranskog u neoklapskim tekstovima koji predstavljaju suvremeni žanr popularne kulture. Neoklapski je diskurs definiran interdiskurzivno, čime se pozornost usmjerava na slojevitost i političnost suvremenog klapskog pokreta. U neoklapskim se tekstovima, kao i u šire pojmljenom neoklapskom diskursu, istražuju interdiskurzivna prožimanja diskursa baštine, nostalgije, brendiranja nacije, turizma te popularne kulture/glazbe. Stilsko-diskurzivnim obilježjima neoklapskih tekstova pristupa se kao konstituirajućim tragovima diskurzivnih procesa, strategija te društvenih mijena. Korpus istraživanja čini 78 neoklapskih pjesama koje su prikupljene na temelju popularnosti u razdoblju od 2005. do 2015. godine. Neoklapske zavičajno-domoljubne pjesme evociraju opća mjesta naracije nacionalnog identiteta, od dinamike odnosa južne i sjeverne Hrvatske (koji je na ovom mjestu konstruiran kao harmonizirajuće jedinstvo) do toposa malog naroda. Posebna je pažnja u toj skupini pjesama posvećena tekstovima koji artikuliraju identitet čitave nacije/države kao mediteranski. U istoj je skupini tekstova zabilježena prisutnost religijskog i konzervativističkog diskursa. U okviru devetog poglavlja analizirano je i nekoliko pjesama navijačke tematike te pjesme u kojima je lirski subjekt pozicioniran kao glas iz dijaspore. Analitički pristup temelji se na metodološkim pristupima stilistike i kritičke analize diskursa s jedne te kulturalnih studija s druge strane. U knjizi se dotiče i vizualni aspekt reprezentacije u neoklapskim videospotovima kako bi se upozorilo na potrebna buduća interdisciplinarna istraživanja ove tematike te promovirao razvoj multimodalne stilistike u hrvatskoj filologiji.