NARACIJA NACIJE: PROBLEMI (KNJIŽEVNE) PRI/POVIJESTI

NARACIJA NACIJE: PROBLEMI (KNJIŽEVNE) PRI/POVIJESTI

BORIS ŠKVORC 2017. (360 str.) — Znanost o književnosti Cijena: 150 kn redovni popust od 10% ISBN 978-953-163-441-0 Dodaj u košaricu

Knjiga Naracija nacije. Problem (književne) pri/povijesti Borisa Škvorca promišlja kompleksne odnose povijesti i pripovijesti, svijeta i teksta, književne fikcije i medijskih konstrukata, ideologije i izgradnje (književnoga) kanona. Autor se teorijski, interpretacijski i kritički usredotočuje na metodološka uporišta književne historiografije (osobito na njezinu sklonost konstruiranju nacionalne književne tradicije). U tu svrhu pozorno je iščitao sve važnije hrvatske književnopovijesne sinteze koje među ostalim potpisuju B. Vodnik, M. Kombol, I. Frangeš, M. Šicel, D. Jelčić, S. P. Novak, D. Fališevac, D. Dukić, M. Tatarin i L. Rafolt. Škvorc je zapravo kritički promislio i problematizirao uporišne hermeneutičke paradigme hrvatske znanosti o književnosti, izdvojio njihove „slijepe pjege“, njihovu izvantekstualnu motiviranost, teorijske, kulturne i ideološke oslonce njihova konstituiranja (npr. panonizam, mediteranizam, Srednja Europa). Pritom se posebno pozabavio mogućnostima lociranja hrvatskih povijesti književnosti u post-imperijalistički, post-kolonijalni i post-ovisnički kontekst.
Knjiga Naracija nacije važan je prilog recentnoj nacionalnoj humanistici. Ona postavlja važna pitanja o statusu književnosti, statusu mišljenja o njoj i njezinu pretvaranju u (nacionalnu) kulturnu vrijednost, ali i nudi odgovore na neka od tih pitanja. Knjiga će zainteresiranu akademsku javnost upozoriti na aporije i zamke svake vrste usustavljivanja i kanoniziranja u području kulturnih praksi, osobito u području književne povijesti. K tome ta će knjiga studentima hrvatskoga jezika, književnosti i kulture, uopće filolozima biti poticajno štivo koje će nuditi drukčiji pogled na tradiciju i mogućnosti govora o njoj.

ISBN 978-953-163-441-0