MOSTOVI GRAĐENI GLAZBOM

MOSTOVI GRAĐENI GLAZBOM

MIRJANA ŠKUNCA 2008. (516 str.) — Povijest glazbe Cijena: € 6,64 (50 kn) redovni popust od 10% ISBN 978-953-163-305-5 Dodaj u košaricu

Zbirka tekstova okupljena pod naslovom Mostovi građeni glazbom plod su dugogodišnjeg istraživačkog rada i nastavak knjige iste autorice Glazbeni život Splita od 1860 do 1918. a prikazuje sve vidove bavljenja glazbom i oblike života glazbe u Splitu između dva svjetska rata, vrednuje njihove prinose i upozorava na još neistražena područja.
Niz od 18 radova sačinjavaju prilozi nastali za tematske znanstvene skupove koji su se bavili specijalističkim pitanjima povijesti hrvatske glazbe, teme i ličnosti iz glazbene povijesti Splita koje su ili zaboravljene ili zanemarene a vrlo su značajni za cjelovitu sliku glazbenih zbivanja u gradu. U nekim radovima se bavi onim segmentima opusa istaknutih hrvatskih skladatelja koji su dijelom vezani za Split kao što su J. Gotovac, B. Papandopulo, B. Kunc, A. Dobronić, I. Parać. Autorica je akcent stavila na utjecaje, međusobne povezanosti i zavisnosti različitih kultura, želeći pokazati plodotvornost takvih veza, ali je svoj rezultat istraživanja ostavila otvorenim za moguće dalje dopune, odnosno proširivanja. Djelo je pouzdan izvor građe, argumentirani i dokumentirani prikaz glazbenih zbivanja i stanja u Splitu, analitički precizan uvid u pojedine odabrane opuse te putokaz za daljnja istraživanja.
Ono što posebno odlikuje autoričin pristup jest njezino osnovno, na drevnoj platonovskoj ideji utemeljeno uvjerenje da su svi oblici bavljenja glazbom i njeno življenje u društvenom prostoru uvjet za bolju kvalitetu života i za harmoničnije društvo. Zbog toga se ne usredotočuje samo na glazbene vrhunce i apsolutno relevantne dosege nego pažnju posvećuje radu tzv. malih majstora u sredinama u koje su došli, kao vrednovanju njihovih prinosa. Autoričino izlaganje odlikuje historicistička preciznost, sigurni kriteriji u odabiru podataka i njihovom sistematiziranju, uravnotežen odnos između glavnog teksta, bilješki i bogatih priloga. Njezina je stručna terminologija pročišćena, korištenje i navođenje literature savjesno, a izvorna istraživačka radoznalost usmjerava njenu pozornost svakom detalju a da pri tome ne gubi iz vida cjelinu.
Mirjana Škunca nije sklona prenaglim sintezama koje ne bi bile dovoljno fundirane. Jedino zabilježene činjenice, smatra, mogu i moraju spriječiti da jedno vrijeme i njegovi protagonosti potonu u more zaborava. Interpretacije su predložene kada su dovoljno potkrijepljene dokazima, a ostavljene za kasnije ukoliko činjenice nisu potpune.
Knjiga je bogato opremljena fotografijama, notnim bilješkama i dokumentima iz vremena.

ISBN 978-953-163-305-5