MEĐUNARODNO PRAVNE NORME U UPRAVLJANJU OBALNIM PODRUČJEM

MEĐUNARODNO PRAVNE NORME U UPRAVLJANJU OBALNIM PODRUČJEM

ZORAN ŠEVERDIJA 2023. (184 str.) — Pravo Cijena: € 13,00 redovni popust od 10% ISBN 978-953-163-537-0 Dodaj u košaricu

U knjizi je riječ o novom pristupu u shvaćanju i interpretaciji jedne veoma kompleksne materije, suvremene a za mnoge još uvijek nepoznate, kao što je integralno upravljanje obalnim područjima Sredozemlja, a prema tome i jadranskim prostorima kao zajedničke baštine šest država: Italije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Albanije. Temeljni ciljevi integralnog upravljanja obalnim područjem su održivi razvoj obalnih i morskih područja, smanjivanje “ranjivosti” od djelovanja prirodnih nepogoda i održanje ključnih ekoloških procesa, životnih uvjeta i biološke raznolikosti. U Hrvatskoj do sada nije bilo objavljeno ni jedno takvo djelo koje bi sustavno i sveobuhvatno obradilo predmetnu materiju. Autor veže pojam upravljanja obalnim područjima za tri temeljna aksioma: “integalno”, “upravljanje” i “obalno područje” kao entitete sui generis, što se svodi na održivi razvoj i upravljanje obalnim područjima u najtješnjoj koleraciji s međunarodnim pravom. U obradi problematike obuhvaćeni su svi dosadašnji više ili manje uspjeli napori međunarodne zajednice da pravno regulira ovu kompleksnu materiju počevši od do sada najuspješnijih, iako kompromisnih, međunarodnih konvencija i sporazuma. Autor se koristio recentnim domaćim i inozemnim znanstvenim radovima i relevantnim normativnim aktima, a knjiga je opremljena kazalima.