MARKO ANTUN DE DOMINIS, SPLITSKI NADBISKUP, TEOLOG I FIZIČAR

MARKO ANTUN DE DOMINIS, SPLITSKI NADBISKUP, TEOLOG I FIZIČAR

grupa autora 2006. (420 str.) — Povijest Cijena: € 6,64 (50 kn) redovni popust od 10% ISBN 953-163-258-8  Dodaj u košaricu

Zbornik radova sa znanstvenog simpozija održanog u Splitu 16.-18.09.2002.
Urednica: Vesna Tudjina
Marko Antun de Dominis bio je nosilac visoke crkvene službe kao senjski biskup, a zatim i kao splitski nadbiskup, primas Dalmacije i Hrvatske. Uz teologiju izučavao je i fiziku. Znanstveni skup je održan o četiristotoj godišnjici njegova stupanja na nadbiskupsku stolicu u Splitu i radovi sa skupa su ovdje objavljeni.
U zborniku progovaraju povjesničari, teolozi i fizičari, koji ili se bave samim de Dominisom ili njegovim dobom, odnosno područjem njegova zanimanja, produbljuju stara i načinju nova pitanja, otkrivaju nepoznate izvore i donose novu literaturu. Marko Antun de Dominis je spaljen kao heretik u Rimu i bio je kontroverzna i gotovo zabranjena ličnost punih 400 godina. Tek će Papa Ivan Pavao II. objaviti da crkva žali zbog takova odnosa prema splitskom nadbiskupu koji je svojim djelovanjem uzburkao tadanju Europu. Njegove teološke ideje pomirenja kršćanskog zapada i danas djeluju inspirativno, a otkrića na području fizike pripadaju osnovnim znanjima na kojima se temelje suvremena istraživanja.  

SADRŽAJ:
Predgovor/ Preface; str. 5
Miroslav Granić: Rod splitskoga nadbiskupa Marka Antuna de Dominisa/ The Lineage of the Archbishop of Split Markantun de Dominis ; str. 9
Dubravko Knežić: Marko Antun de Dominis kao promotor bilježnika »Imperiali auctoritate«/ Marko Antun de Dominis as Promoter of Notaries “Imperiali Auctoritate”; str. 21
Mile Bogović: Biskupije senjska i modruška u vrijeme Dominisove uprave/ The Dioceses of Senj and Modruška during Dominis’ Management; str. 33
Slavko Kovačić: Marko Antun de Dominis na čelu splitske crkve/ Marko Antun de Dominis at the Head of the Church of Split; str. 41
Vicko Kapitanović: Marko Antun de Dominis kao metropolit/ Marko Antun de Dominis as a Metropolitan; str. 81
Marko Trogrlić: Odnosi splitskog kaptola s nadbiskupom Markom Antunom de Dominisom/ The Relations of the Split Chapter with the Archibishop Marko Antun de Dominis; str. 105
Branko Jozić:  Marko Antun de Dominis u sporu između Mletačke Republike i pape Pavla V./ Marko Antun de Dominis and his Conflict with the Republic of Venice and the Pope Paul V; str. 119
Vesna Tudjina: Dominis u Engleskoj/ Dominis in England; str. 135
Francisco Javier Juez y Gálvez: Tri Dominisova pisma grofu od Gondomara/ Tres Cartas de Marco Antonio de Dominis al Conde de Gondomar; str. 143
Franjo Pšeničnjak: Priopćenje o Retraktacijama Marka Antuna de Dominisa/ A Report on de Dominis’ “Retractations”; str. 155
Ivan Golub: Marko Antun de Dominisu Arhivu Svetog oficija/ Marko Antun de Dominis in the Holy Office Archive; str. 161
Mladen Parlov: Papin primat u misli M. A. de Dominisa/ The Priority of the Pope in M. A. de Dominis’ Ideas; str. 201
Juraj Kolarić: Marko Antun de Dominis – reformator ili heretik?/ Marko Antun de Dominis, Heretic or Reformer; str. 221
Bratislav Lučin: Pogled u knjižnicu Marka Antuna de Dominisa/ A Look into the Library of Marcus Antonius de Dominis; str. 231
Lovorka Čoralić: Dalmatinski »protestanti« Dominisova doba – tragom procesa mletačke inkvizicije (16.–17. st.)/ Dalmatian “Protestants” of Dominis’ Times — the Processes of the Venetian Inquisition (16th Centuries); str. 271
Evgen Paščenko: Veliki hrvatski polemičar De Dominis i problem crkvenih odnosa u Ukrajini/ The Great Croatian Polemicist De Dominis and the Problem of Ecclesiastic Circumstances in Ukraine; str. 283
Matija Berljak: Veza Marka Antuna de Dominisa s Galileom Galilejem i Hugom Grotiusom/ The Connection Between Marko Antun de Dominis and Galileo Galilei and Hugo Grotius; str. 299
Žarko Dadić: Prirodonofilozofski i metodološki temelj Dominisovih fizikalnih radova/ The Natural-Philosophic and Methodological Basis of Dominis’ Physical Works; str. 327
Mladen Martinis: Marko Antun de Dominis kao fizičar/ Marko Antun de Dominis as a Physicist; str. 335
Ivo Derado: De Dominis i Galileo o plimi i oseci/ De Dominis and Galileo on the Tides; str. 341
Nevenka Bezić-Božanić: Split u doba Marka Antuna de Dominisa/ Split in the Times of Marko Antun de Dominis; str. 347
Ivana Prijatelj-Pavičić: Prilog poznavanju portreta Marka Antuna de Dominisa/ A Contribution to the Portrait of Marko Antun de Dominis; str. 355
Kazalo osobnih imena; str. 393
Kazalo zemljopisnih naziva; str. 411