MAGISTRA FAMOSA. Zbornik u čast Mirjane Matijević Sokol

MAGISTRA FAMOSA. Zbornik u čast Mirjane Matijević Sokol

grupa autora 2023. (904 str.) — Povijest Cijena: € 27,00 redovni popust od 10% ISBN 978-953-163-548-6 Dodaj u košaricu

SADRŽAJ:
Tabula gratulatoria; str. 8
Vita operaque
PROF. DR. SC. MIRJANA MATIJEVIĆ SOKOL, PROFESSOR EMERITA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU I DOCTOR HONORIS CAUSA SVEUČILIŠTA
U SPLITU; str. 11
BIBLIOGRAFIJA (1977. – 2023.) str. 30
Damir Karbić:MIRJANA MATIJEVIĆ SOKOL I ODSJEK ZA POVIJESNE ZNANOSTI ZAVODA ZA POVIJESNE I DRUŠTVENE ZNANOSTI HAZU U ZAGREBU – FORMATIVNO RAZDOBLJE; str. 62
Domagoj Tončinić: DR. SC. MIRJANA MATIJEVIĆ SOKOL, PROFESORICA FILOZOFSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (OD 1997. DO 2019. GODINE); str. 69
Mario Grčević: PROFESSOR EMERITA MIRJANA MATIJEVIĆ SOKOL I FAKULTET HRVATSKIH STUDIJA; str. 71
Damir Boras: PROFESSOR EMERITA MIRJANA MATIJEVIĆ SOKOL I SVEUČILIŠTE U ZAGREBU; str. 73
Tonija Andrić: PROF. DR. SC. MIRJANA MATIJEVIĆ SOKOL NA FILOZOFSKOM FAKULTETU U SPLITU; str. 75
Nikola Anušić: PRIJATELJSTVO DUŽE OD POZNANSTVA; str. 78

Studia in honorem Mirjana Matijević Sokol
AETAS ANTIQUA
Jasna Jeličić Radonić
: DIONIZOV KULT NA MANASTIRINAMA U SALONI; str. 83
Dino Demicheli: DVA EPIGRAFSKA SPOLIJA IZ ANTIČKIH GRAĐEVINA KOD LOKALITETA PET MOSTOVA U SALONI; str. 95
Eva Katarina Glazer: AL MAGHTAS JE BETANIJA S ONU STRANU JORDANA; str. 108

MEDIUM ÆVUM
Ivan Basić
: O ADRIOBIZANTIZMIMA RIŽANSKOG PLACITA; str. 135
Trpimir Vedriš: NOVI POGLED NA ČEDADSKI EVANGELIJAR KAO IZVOR ZA HRVATSKU POVIJEST 9. STOLJEĆA; str. 167
Zrinka Nikolić Jakus: KRALJICA JELENA KAO ČUVARICA MEMORIJE HRVATSKIH VLADARA; str. 211
Marinko Marić: TISUĆU GODINA TREBINJSKE BISKUPIJE U ZRCALU BULE PAPE BENEDIKTA VIII. IZ 1022. GODINE; str. 221
Vjera Brković: OSOBNI I ZNANSTVENI POVRATAK U PROŠLOST: SPLITSKI NADBISKUP LOVRO I NJEGOVO DOBA; str. 234
Hrvoje Gračanin: SLIKA BIZANTA U POVIJESTI SALONITANSKIH I SPLITSKIH PRVOSVEĆENIKA TOME ARHIĐAKONA; str. 251
Zdenka Janeković Römer: REGIMEN SREDNJOVJEKOVNOG KOTORA – KOMUNALNA SAMOUPRAVA POD RAZLIČITIM VLASTIMA; str. 284
Ludwig Steindorff: TOMA ARHIĐAKON – JUNAK I NAŠEGA VREMENA; str.  305
Igor Fisković: O TOMI ARHIĐAKONU SPRAM LIKOVNOSTI; str. 319
Florin Curta: GESTA HUNGARORUM AS PARODY. THE LITERARY ANALYSIS OF A MEDIEVAL TEXT; str. 342
Ante Birin: STATUTI SREDNJOVJEKOVNIH DALMATINSKIH GRADOVA – POVIJESNO-POLITIČKI KONTEKST I VRIJEME NJIHOVA NASTANKA; str.  421
Zoran Ladić: PRILOG BIOGRAFIJI MLETAČKOG INŽENJERA FRANCESCA DELLE BARCHE S POSEBNIM OBZIROM NA RAZDOBLJE MLETAČKE OPSADE ZADRA (1345. – 1346.); str. 443
Ivan Majnarić: CUM SCALIS: CRONACA DI TREVISO I KRALJEVSKO OSVAJANJE ZADRA 1357; str. 472
Nella Lonza: PRAVNO MIŠLJENJE (CONSILIUM) ZNAMENITOG TALIJANSKOG PRAVNIKA BALDA DEGLI UBALDI U ZADARSKOM KAZNENOM SLUČAJU IZ 14. STOLJEĆA; str. 507
Gordan Ravančić: ŽIVOTINJE U KAZNENIM SPISIMA SREDNJOVJEKOVNOG DUBROVNIKA; str. 523
Neven Isailović: PRELIMINARNA RAZMATRANJA O GRADOKMETOVIMA U SREDNJOVJEKOVNOJ JUŽNOJ HRVATSKOJ NA PRIMJERIMA SINJA, KLISA I KNINA; str. 542
Marijan Premović: PRILOG POZNAVANJU ODNOSA KONSTANTINA BALŠIĆA I DUBROVNIKA 90-TIH GODINA 14. STOLJEĆA; str. 568
Šime Demo – Maja Tabak: SREDNJOVJEKOVNE ŽENE U BOCCACCIOVU DJELU DE MULIERIBUS CLARIS – IZDANJE, PRIJEVOD I KOMENTAR ODABRANIH BIOGRAFIJA; str. 582
Hrvoje Petrić: PRILOZI POZNAVANJA TRGOVIŠTA PRODAVIZ/PRODAVIĆ; str. 613
Sanja Miljan – Goran Budeč: ŽIVEĆI ZAVJET SIROMAŠTVA: DVIJE OPORUKE FRANJEVACA U DUBROVNIKU PRETKRAJ 14. STOLJEĆA; str. 627
Borislav Grgin: CAMBRAISKA LIGA, KRALJ VLADISLAV II. I PITANJE DALMACIJE PREMA MLETAČKOM POSLANIKU PIETRU PASQUALIGU: MOGUĆNOSTI I STVARNOST; str. 643
Ivan Jurković: RASUTA FRANKAPANSKA BAŠTINA – DÜREROV NEPOZNATI MUŠKARAC I VAN SCORELOV PLEMENITI MLEČANIN; str. 665

PRISCA AETAS RECENTIOR
Relja Seferović
: KLASIČNA DUBROVAČKA HISTORIOGRAFIJA I SREDNJOVJEKOVNA CRKVA; str. 689
Zrinka Novak: BENEDIKTINSKI SAMOSTAN SV. JUSTINE U RABU U RANOME NOVOM VIJEKU; str. 710
Ivan Botica – Marko Rimac: NA RASKRIŽJU CIVILIZACIJA – TRI PISMOVNA SUSTAVA NA ZALINOJ KULI U IGRANIMA NEDALEKO OD MAKARSKE; str. 754
Marino Martinčević – Elvis Orbanić: KONSTITUCIJE PIĆANSKOGA STOLNOG KAPTOLA, NJEGOVA IMOVINA I MISNE OBVEZE; str. 785
Stipe Botica: HRVATSKE POVIJESNE KNJIGE KAO KAČIĆEVI DOKUMENTI ZA OPIJEVANJE; str. 811
Lovorka Čoralić: SOLINJANI U MLETAČKIM PREKOJADRANSKIM KOPNENIM POSTROJBAMA U 18. STOLJEĆU; str. 819
Vlatko Smiljanić: POVIJEST VISOKOGA ŠKOLSTVA U VIROVITICI TIJEKOM 18. STOLJEĆA; str. 838
Daniel Patafta: FR. LUKA VLADIMIROVIĆ (1718-1788) AND THE RESHAPING OF CROATIAN LANDSCAPES; str. 852
Drago Roksandić: PRILOG UREDNIČKOM PROJEKTU IVE BANCA KRATKA POVIJEST HRVATSKE; str. 883